Senni Sillanpää

|

Ei kovinkaan helppoa

Papin pojat. Kuva Iisak Liukko.

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: “Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” (Matt. 28:18-20)

Baptistikirkon nuoret aikuiset kokoontuivat lauantaina 18.11.2022 yhteen Vaajakosken Baptistikirkolle. Päivän teemana oli “Löydä mahdollisuutesi kertoa Jeesuksesta”. Nuoria päivässä oli yhteensä n. 25 henkeä. Viime hetkellä nuortenpäivä sai hieman uuden muodon, kun Huhtalan Eve ja Juho estyivät tulemasta paikalle sairastumisen vuoksi. Onneksi kuitenkin paikkaajia löytyi ja pääsimme kokoontumaan yhdessä kohtaamaan Jumalaa.

Kuva Markku Tiitinen.

Aloitimme päivän Maija Latvalan alustukselle, jossa pohdimme, mitä Jeesuksesta kertominen tarkoitti käytännössä. Maija kertoi muutamasta henkilöstä, jotka molemmat kertoivat ympärilleen eri tavalla Jeesuksesta. Huomasimme, ettei välttämättä ole olemassa tiettyä tapaa kertoa Jeesuksesta, vaan jokaisen tehtävä on löytää itselleen toimiva tapa tuoda Jeesusta esiin. Tärkeintä on, että jokainen tekee sen jotenkin.

Alustuksen jälkeen kuulimme vain meille luodun Papin poikien livepodcastjakson, jossa Manuel Rautalahti ja Anssi Shemeikka keskustelivat rennossa ilmapiirissä miten he kertovat Jeesuksesta. Manuelin ja Anssin keskustelun lopuksi myös me muut pääsimme mukaan keskusteluun. Huomasimme, ettei aina ole välttämättä helppoa kertoa Jeesuksesta, sillä aika usein esimerkki pelko astuu tällaisissa tilanteissa mukaan kuvioihin.

Manuelin ja Anssin esimerkkien myötä löysimme yhden erityisen toimivan keinon kertoa Jeesuksesta. Usein meidän arkielämämme puhuttelee ihmisiä eniten ja saa aikaan hyviä mahdollisuuksia keskustelulle. Tämän huomattuamme pohdimme, millaisen kuvan me annamme itsestämme Jeesuksen seuraajina ja miten siihen kuvaan vaikuttaa muuttuva ympäristö, kuten seurakunta, koulu tai sosiaalinen media. Uskon, että tämä kysymys koskettaa meistä jokaista. Voimmeko olla samanlainen ihminen sekä seurakunnassa, koulussa että sosiaalisessa mediassa?

Illalla kävimme käytännössä pajojen myötä läpi näitä kysymyksiä ja halutessamme saimme ryhmissä keskustella aiheesta erilaisten rastien myötä. Uskon, että jokainen sai pajoissa mahdollisuuden käsitellä aiemmin päivällä syntyneitä ajatuksia. Yhdellä rastilla sai kirjoittaa rukousaiheita, ja mielestäni oli rohkaisevaa, kun monella oli rukouksena päästä lähemmäs Jumalaa ja saada rohkeutta kertoa Jeesuksesta ympärillä oleville ihmisille. Oli hienoa päättää päivä yhteiseen rukoukseen näiden aiheiden puolesta.