-

Mihin uskomme?

Uskomme muiden kristillisten kirkkokuntien tavoin kolmiyhteiseen Jumalaan. Uskomme, että Jeesus Kristus on sovittanut synnit ristillä, minkä vuoksi häneen turvaavan ihmisen yhteys Jumalaan korjaantuu. Usko Kristukseen on Jumalan lahja, jonka vastaanottajiksi meitä kutsutaan Raamatun sanan ja Pyhän Hengen kautta.
APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS
 
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan,
Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja
Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
 
PROTESTANTTINEN TUNNUSTUS
 
Yksin Raamattu/Sola Scriptura. Yksin uskosta/Sola Fide. Yksin armosta/Sola Gratia. Yksin
Kristuksen kautta/Solus Christus. Kunnia kuuluu yksin Jumalalle/Soli Deo Gloria.
 
BAPTISTIKIRKON TUNNUSTUS
 
Me uskomme, että meidän Herramme Jeesus Kristus itse apostoliensa kautta perusti ja asetti
maan päälle pyhän seurakuntansa, jonka perustuksena on Jumalan iankaikkisesti pysyvä sana
ja elävä usko Kristukseen. Me uskomme, että seurakunnan muodostavat maailmasta kutsutut,
mielenmuutokseen ja kääntymykseen tulleet, uskovana kastetut ihmiset, joilla on yksi Herra,
yksi usko, yksi kaste. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaiken Isään ja Luojaan, ja Hänen
Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, meidän Vapahtajaamme ja Pyhään Henkeen, meidän
Puolustajaamme, sekä tunnustamme Jeesuksen Kristuksen seurakunnan ainoaksi pääksi ja
paimeneksi.

Rippikoulua vastaavan seurakuntakoulumme opetussuunnitelmaan pääset perehtymään tästä.

Oppimme pähkinänkuoressa

Jumala – Uskomme yhteen Jumalaan, joka on ollut ikuisuudesta asti olemassa kolmessa eri persoonassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki jakavat yhteisen olemuksen, voiman, kunnian ja täydellisyyden.

Raamattu – Raamattu on Jumalan sana. Se on uskonelämän ja opin ylin auktoriteetti. Uuden testamentin seurakuntien toiminta ja opetus ovat esikuvana ja esimerkkeinä tämän päivän kristityille ja seurakunnille.

Usko – Jeesus Kristus on sovittanut synnit ristillä. Jumala lukee Jeesuksen sovitustyöhön luottavalle syntiselle lahjaksi Kristuksen vanhurskauden. Jeesus Kristus on pelastuksemme perusta. Usko Kristukseen on Jumalan lahja, eikä kukaan voi siksi pelastua hyvien tekojen kautta. Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen Raamatun sanan ja Pyhän Hengen kautta.

Kaste – Kaste suoritetaan upottamalla uskonsa Jeesukseen ilmaissut kastettava kokonaan veteen. Tämä tehdään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Kasteen kautta kristitty liitetään paikallisen seurakunnan jäseneksi. Vauvoja ei kasteta. Kasteen sijasta vauvalle voidaan järjestää tilaisuus, jossa hänet siunataan.

Seurakunta – Seurakunta on uskonsa tunnustavien, kastettujen kristittyjen yhteisö. Se on Jumalan luomus ja Kristuksen näkyvä ruumis. Seurakunnassa kristityt kohtaavat yhdessä Jumalaa ja rakentavat yhteisöä kukin jäsen omien lahjojen mukaisesti. Seurakunta varustaa kristittyä myös toimimaan Jeesuksen todistajana arjessaan.

Ehtoollinen – Ehtoollista vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi. Seurakunta nauttii yhdessä vertauskuvallisen aterian, jossa koetaan yhteenkuuluvuutta Kristuksen kanssa. Ehtoollinen julistaa Kristuksen kuolemaa sekä osallisuutta hänen ristillä annettuun uhriinsa ja ylösnousemukseensa.

Miten voin löytää Jumalan?

“Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme ja liikumme ja olemme”. (Apt. 17: 27-28).

Raamatun mukaan ihminen luotiin elämään Jumalan yhteydessä. Ihmisen elämän tarkoitus löytyy siksi yhteydestä Luojaan. Hän on rakastava Isä, joka haluaa elää vuorovaikutuksessa kanssamme.

Uskoon tulemiseksi tai uudestisyntymiseksi kutsutaan prosessia, jossa ihminen saa sisäisen luottamuksen, että Jumala on olemassa ja synnit voi saada anteeksi. Usko voi syntyä pitkän pohtimisen ja Raamatun tutkimisen tuloksena tai voimakkaan kokemuksen kautta. Kaikissa tapauksissa kyse on Pyhän Hengen työstä.

Evankeliumi on hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta. Jumala on maksanut velkasi ostamalla sinut vapaaksi synneistäsi, eli itsekkäistä ajatuksistasi, teoistasi ja motiiveistasi. Hän teki tämän Poikansa Jeesuksen ihmiseksi syntymisen, elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jumala kutsuu sinua ja haluaa lahjoittaa sinulle ikuisen, täyteläisen elämän, joka alkaa jo tässä ajassa.

Avaa Raamattusi tai nettiraamattu ja tutki seuraavia kohtia:

Jumala rakastaa sinua

Paavalin kirje roomalaisille luku 5, jae 8: “Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”

Roomalaiskirje vakuuttaa, että Jumala rakastaa ihmistä, vaikka ihminen on tehnyt monin tavoin väärin niin Jumalaa, toisia ihmisiä kuin luomakuntaakin kohtaan. Olemme monessa suhteessa epäonnistuneita ja itsekkyytemme vankeja. Jumala ei ole silti hylännyt meitä: “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. (Joh. 3:16)

Synti erottaa meitä Jumalasta

Paavalin kirje roomalaisille luku 3, jae 23: “- – kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”.

Kaikki ihmiset elävät luonnostaan erossa Jumalasta. Syntiinlankeemuksen seurauksena olemme sekä syntisiä että kärsiviä ja kuolevia. Jumala tarjoaa meille lahjanaan sovintoa, anteeksiantoa ja ikuista elämää, jonka perustana ovat Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus.

Löydät Jumalan Jeesuksen kautta

Paavalin kirje roomalaisille luku 10, jae 9: “Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut – -”.

Pelastus tarkoittaa, että särkynyt yhteytemme Jumalaan palautuu. Pelastus kuuluu Jumalan suureen suunnitelmaan: Jumalan Poika syntyi ihmiseksi Betlehemissä. Isä lähetti Jeesuksen maailmaan elämään ihmisten keskellä ja kuolemaan ristillä. Kolmantena päivänä Isä herätti Pojan kuolleista. Näiden tapahtumien kautta Jumala avasi meille tien hänen luokseen.

Apostolien tekojen mukaan pelastus on mahdollinen vain Jeesuksen Kristuksen kautta, sillä hän on tie, totuus ja elämä: ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” (Apt.4:12).

Astu tielle

Ota vastaan Jumalan suurin lahja, Jeesus. Häneen on kätketty kaikki siunaus, jonka Jumala tahtoo sinulle lahjoittaa. Pyydä Jeesusta elämääsi. Pyydä häntä antamaan syntisi anteeksi. Jumala nimittäin kutsuu kaikkia ihmisiä pelastukseen, myös sinua. Jeesus itse sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark. 1:15).

Paavalin kirje roomalaisille luku 10, jakeet 10–13: ”- – sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: ’Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.’ Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

Jumala ei käännä selkäänsä kenellekään, joka turvautuu häneen. Usko ja luottamus Jumalaan ei kuitenkaan tarkoita, etteikö järkemme ja tunteemme epäilisi Jumalan olemassaoloa ja pelastuksen todellisuutta. Epäily on luonnollinen osa monen kristityn uskoa, eikä se riistä meiltä pelastusta. Jumalan lapseus ei perustu meidän uskomme vahvuuteen vaan Jumalan uskollisuuteen ja rakkauteen. Saat avata epäilevät ajatuksesi ja tunteesi Jumalalle rukouksessa. Emme voi, eikä meidän tarvitse, peittää häneltä mitään.

Rukoile

Jos haluat ottaa Jumalan sinulle lahjoittaman pelastuksen vastaan, voit rukoilla tämän rukouksen:

Isä Jumala minä uskon, että Jeesus Kristus kuoli ristillä ja nousi kuolleista, jotta pelastuisin. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä Jumalaa ja lähimmäisiäni vastaan. Uskon, että Jeesus on Jumalan Poika, ja että hän sovitti syntini. Tee minusta Jumalan lapsi ja auta, että voisin koko elämäni elää ja kasvaa sinun yhteydessäsi. Vie minut kerran luoksesi taivaaseen. Aamen.

Mikäli omin sanoin rukoileminen tuntuu sinusta vaikealta, voit hyvin lähestyä Jumalaa Isä meidän -rukouksen kautta. Se on rukous, jonka Jeesus itse opetti seuraajilleen. Kannattaa myös muistaa, että rukouksessa käyttämiämme sanoja oleellisempaa on halumme olla yhteydessä Jumalaan. Kerro hänelle asioista, jotka tekevät sinut iloiseksi ja kiitolliseksi ja jaa huolesi hänen kanssaan spontaanisti arkesi keskellä.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Lue Raamattua ja etsi seurakunta

Jumala haluaa pitää huolta lapsistaan. Tämä huolenpito toteutuu paitsi rukouksen myös Raamatun lukemisen ja seurakuntayhteyden kautta.

Raamattua lukemalla opit jatkuvasti siitä, millainen Jumala ja hänen meille valmistamansa pelastus on. Raamattu antaa meille myös elintärkeitä ohjeita hyvään elämään. Jos sinusta kuitenkin tuntuu, että Raamatun tekstit ovat vaikeita, kannattaa pyytää jotakuta pidempään Jeesusta seurannutta käymään tekstejä läpi kanssasi. Hän voi mahdollisesti myös vinkata sopivia Raamattua yleistajuisesti avaavia kirjoja tai vaikkapa podcasteja.

Seurakunta huolehtii kaikista jäsenistään monin tavoin. Hiljattain uskoon tulleet saavat osakseen erityistä huolenpitoa, jota ilman ei kannata jäädä. Seurakunnassa saat raamatunopetusta ja voit keskustella sinua askarruttavista asioista. Tutustut toisiin uskoviin, joilta saat monenlaista tukea ja apua tarpeesi mukaan. Kokoonnutte säännöllisesti yhteen iloitsemaan Jumalasta ja kiittämään häntä pelastuksesta. Seurakunnassa opit myös palvelemaan toisia. Saat voimia ja rohkaisua hoitaa seurakunnan ulkopuoliset velvollisuutesi hyvin ja kohdata toiset ihmiset rakastavasti.

Miten toiset ovat löytäneet Jumalan?