Matti Mantsinen

|

Kirkkomme 90 vuotta

Kirkkomme Savonmäessä on tässä kuussa toiminut seurakunnan kokoontumispaikkana 90 vuotta. Valmistuessaan se oli Vaajakosken ensimmäinen kirkkorakennus. 1920 perustettu Haapakosken baptistiseurakunta sai toimintaansa vahvistusta, kun Matti Lehtonen tuli uskoon ja avioitui Aino Halla-ahon kanssa. Aino oli silloin Vaajakoskella Walfred Karalalla piikomassa. Lehtoset saivat Vaajakosken postista työtä ja ryhtyivät aktiivisesti toimimaan seurakunnassa. 1920-luvun lopussa ryhdyttiin pitämään rukouskokouksia heidän kodissaan. Väkeä alkoi käydä rukouskokouksissa niin paljon, että SOK kielsi kokousten pitämisen, koska alakerran asukkaat olivat valittaneet pelättyään kattonsa romahtavan. Kun syttyi herätys, yleisiä kokouksia alettiin pitää Vaajakosken asemalla ja Hupelista vuokratussa puuliiterissä. Pitopaikat olivat tupaten täynnä kuulijoita, niin että soittajien piti asemalla kantaa kitaroita päänsä päällä päästäkseen esiintymään.

Suomen Baptistiyhdyskunta teki kirkon tontista virallisen hakemuksen SOK:n hallinnolle, johon seurakunta yksimielisesti yhtyi pöytäkirjaan liitetyllä seuraavalla tekstillä: ” Waajakosken paikallinen baptistiseurakunta on sitä mieltä, että siveellisen ja henkisen tilan elvyttämiseksi sekä kasvattamiseksi jaloimpia periaatteita varten etenkin nuorison keskuudessa olisi kiireimmiten enempi kuin tarpeellista , että Waajakosken tehdas-alueella olisi rukoushuone, jossa olisi mahdollisuus julistaa pelastuksen evankelioa Jumalasta vieraantuneelle ja Jeesuksen rakkautta omaamattomalle kansalle, pitää lapsille sunnuntai koulua ja johtaa heitä nuoruudessaan tuntemaan lasten ystävää Jeesusta, toimeenpanna raamattukurssia nuorisolle ja aikuisille sekä myöskin raittiusesitelmiä ym. kasvattavaa ja rakentavaa hengellistä ohjelmaa. Kaikkea tätä toimintaa varten tarvitseisimme rukoushuoneen ja tämän tähden käännymme myös herrojen Waajakosken johtajien puoleen siinä toivossa, että saada heidänkin suosiollinen myötävaikutuksensa siihen, kun yhdymme Suomen baptistiyhdyskunnan tekemään anomukseen, että S.O.K hallinnon kokous antaisi ja luovuttaisi tähän tarkoitukseen Waajakosken piiristä vapaan tontti alueen soveliaalta paikalta, silmällä pitäen liikkeen keskustaa sanottua rukoushuoneen rakentamista varten. Waajakoskella helmik 8. pnä 1931 Baptistiseurakunnan puolesta Walfred Karala, Aino Lehtonen, Matti Lehtonen ja Mandi Hiltunen”

Seurakunta sai tontin Savonmäestä ja ryhtyi rakentamaan rukoushuonetta. Tehtaanjohtaja Manniola lupasi myös tarvittavan soran rakennusta varten. Tontin vuokra oli 100 markkaa vuodessa. Rakentamisesta päätettiin, vaikka rahaa ei seurakunnalla ollut kuin tuhatkunta markkaa. Aino ja Matti Lehtonen peruivat oman mökkinsä kaupan ja lahjoittivat sen rahat seurakunnalle. He saivat sitten asunnon rukoushuoneelta, kun se valmistui. Seurakunta odotti tukkipuita eräältä seurakuntalaiselta, joka kuitenkin kieltäytyi lahjoituksesta. Tilalle löytyi Kairahtasta hirsikasa, jonka seurakunta osti. Sen kuljetukseen saatiin talkoisiin monta hevosta, kertoi Aino Lehtonen. Hankintaa edelsi kova rukouskampanja. Jo rakennuksen alkuvaiheessa rahat loppuivat. Amerikasta Waajakoskelle muuttanut rikas rouva osti mökin, josta Lehtoset luopuivat. Häneltä saatiin lainaksi rahaa töiden jatkamiseksi. Myös seurakuntalaiset ryhtyivät säännöllisesti uhraamaan rakennusrahastoon. Monien vaiheiden jälkeen rakennus valmistui v. 1932 lokakuun lopussa. Totuuden Kaiku -lehdessä oli vihkiäisjuhlakirjoitus 1.11.1932
(ohessa leikekuvana).

Rakennusta on korjattu ja laajennettu monta kertaa. 1950-luvulla saliin kulku muutettiin alapihalta toiselle puolelle ja rakennusta jatkettiin kuorolavan verran. 1990-luvun alussa rakennettiin eteistilojen siipi ja talonmiehen asunto. Alakertaan tehtiin keittiö, ruokasali ja nuorisotila ”luola”. Ristitornin rakennus sai v. 2005.

(kirjoitus on julkaistu aiemmin Vaajakosken baptistiseurakunnan Yhteys-lehdessä )