Anneli Lohikko

|

Raamatunkäännöstyö etenee vauhdilla

Miltä tuntuisi, jos et voisikaan seurata Jeesuksen syntymistä, elämää, hänen tekojaan ja lopulta ristinkuolemaansa ja ylösnousemuksen voitokasta todistusta evankeliumeista? Tai Paavalin matkoja, niillä koettuja voittoja ja taisteluita, hänen kirjoittamiaan kirjeitä ja opetuksia? Nämä kaikki puuttuvat yhä miljoonilta ihmisiltä. He ovat ehkä joskus kuulleet jotakin edellä mainituista, mutta heillä ei ole Jumalan koko ihmiskuntaa varten antamaa kirjaa, Raamattua. Käännöstyötä tarvitaan yhä. 

Raamatunkäännöstyöhön omistautuneita lähetysjärjestöjä saatiin odottaa 1900-luvulle saakka. Niitä tarvitaan, koska työ vaatii monenlaista osaamista. Perustyön kääntämisessä tekevät kohdekieltä äidinkielenään puhuvat ihmiset. Käännöksen tarkastusvaiheessa puolestaan tarvitaan kohdekielen puhujia, joiden kanssa testataan, että he ymmärtävät käännetyn tekstin. Ennen käännöksen menoa painoon kielikonsultit tarkastavat vielä sen. 

Käsi kädessä Raamatun kääntämisen kanssa kulkee lukutaitotyö, koska käännöstyötä tehdään monesti sellaisten kansojen ja heimojen parissa, joissa lukutaitoisten osuus on alhainen. Ihmisille on opetettava lukutaito, jotta he kykenevät lukemaan Raamattua sen saatuaan sen. 

Missionuoret ovat ottaneet raamatunkäännöstyönsä tavoitteeksi, että vuoden 2025 loppuun mennessä osia Raamatusta on käännettyä tuhannelle kielelle. Käännettäviksi valittavat tekstit julkaistaan sekä puhuttuina että tekstiversioina.

Käännöstyöhön erikoistuneita järjestöjä 

Wycliffe Bible Translators (WBT) – Wycliffe Raamatunkääntäjät (WRK) syntyi yhden miehen, William Cameroun Townsendin näystä. Hän oli lähetystyöntekijänä Guatemalassa ymmärtäessään, että ihmisten pitää lukea Raamattua omalla kielellään, jotta he kykenevät ymmärtämään sen sanoman. 

Vuonna 1934 Townsend perusti ensin Kielitieteellisen kesäinstituutin, The Summer Institute of Linguistics (SIL), joka vastaa erityiskoulutuksesta raamatunkäännöstyöhön lähteville. Vuonna 1942 oli vuorossa WBT, joka on kasvanut yli 100 organisaatiota käsittäväksi liikkeeksi. Yksi niistä on Suomen Wycliffe Raamatunkääntäjät, joka perustettiin vuonna 1972. Sen kautta työtään tekee tällä hetkellä myös viisi henkilöä Suomen baptistikirkosta. 

WBT on sitoutunut tekemään kaiken voitavan sen eteen, että vuonna 2025 raamatunkäännöstyö olisi ainakin aloitettu kaikilla sitä yhä tarvitsevilla kielillä. 

United Bible Societies (UBS) – Yhdistyneet raamattuseurat on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 150 jäsenjärjestöä 240 maassa. UBS perustettiin vuonna 1946, ja siihen kuuluu myös Suomen Pipliaseura, joka on sitä paljon vanhempi liike. Se perustettiin jo vuonna 1812. 

UBS ilmoittaa nettisivuillaan, että parhaillaan on käynnissä Raamatun kääntäminen 400 kielelle. Tavoitteena on saada Raamattu seuraavien 20 vuoden aikana vielä 1200 kielelle. Tavoitteen saavuttaminen merkitsee, että 600 miljoonaa ihmistä voisi saada omakielisen Raamatun käteensä ensimmäisen kerran elämässään. 

Tällä hetkellä koko Raamattu on jo 5,7 miljardin ihmisen ulottuvilla.

Raamatunkäännösinstituutti ry (RKI) perustettiin Tukholmassa vuonna 1973 kääntämään Raamattua Neuvostoliiton vähemmistökielille. Sen toisena tavoitteena on uudistaa jo olemassa olevien käännösten kieliasu nykykieliseksi. 

Suomalaisten kannalta mielenkiintoista on, että järjestön työ laajeni vuonna 1983 myös meidän maahamme. Tarkoituksena on kääntää Raamattu 12 suomensukuiselle kielelle Venäjällä. Osa käännöksistä on jo valmistumassa. Järjestö on julkaissut myös innokkaan vastaanoton saaneita lastenraamattuja. RKI:n yhteistyökumppaneita ovat Avainmedia ja Suomen Pipliaseura. 

Uusin tulokas 

Mielenkiintoinen täysin uusi avaus globaalilla raamatunkäännösrintamalla tehtiin vain vuosi sitten. Tästä kertoi Suomen Wycliffien julkaisema Sanalla sanoen -lehti syksyllä ilmestyneessä numerossaan. Youth With A Mission (YWAM) eli Missionuoret, jolla on tuhansia työntekijöitä 190 maassa, haluaa tuoda oman panoksensa Raamatun kääntämiseksi kielille, joilla sitä ei vielä ole. 

YWAM:n jäsenistö on nuorta; keski-ikä on 19 tai 20, kun käännöstyön parissa pitkään toimineissa liikkeissä keski-ikä on noin 55 vuotta. Nuoret lukevat Raamattua ikään kuin uusin silmin ja voivat tuoda käännöstyöhön uutta, tuoretta näkökulmaa. Koska työ on vasta alkamassa, he haluavat tukeutua siinä Wycliffe Global Alliance -järjestön asiantuntemukseen. 

Kyseessä ei ole mikään pieni ponnistus. Vuosi sitten tavoitteeksi otettiin, että järjestö saa vuoden 2025 loppuun mennessä käännettyä 1000 kielelle osia Raamatusta. Käännettäviksi on valittu Vanhan ja Uuden testamentin oleellisimpia osia. Käännökset julkaistaan sekä puhuttuina että tekstiversioina. Lisäksi hankkeeseen valituille kielille käännetään Jeesus- tai LUMO-elokuva. Ensiksi mainittu kertoo evankeliumin Luukkaan, jälkimmäinen Markuksen mukaan. 

Jorma Lempinen haastoi aikanaan baptistinuoria lukemaan Raamatun läpi. Jokainen Raamatun lukenut sai muistoksi merkin, joka Anneli Lohikolla on edelleen Raamattunsa välissä. Se lienee vuodelta 1965.

YWAM ei ole ensikertalainen hankkeineen. Se on osallistunut jo aiemmin Jeesus-elokuvan kääntämiseen 64 kielelle muun muassa Papua Uudessa Guineassa, Salomonsaarilla ja Vanuatulla Campus Crusade for Christ -järjestön kanssa. 

On ilahduttavaa, että raamatunkäännöstyö saa uusia, nuoria voimia. Sen avulla päästään nopeammin kaikkien alalla toimivien järjestöjen yhteiseen tavoitteeseen saada Jumalan Sana vähintään tärkeimmiltä osiltaan kaikkien kielten puhujille. 

Tällä hetkellä koko Raamattu on jo 5,7 miljardin ihmisen ulottuvilla. Lisäksi Uutta testamenttia voi lukea omalla kielellään yli 800 miljoonaa ihmistä. Jokainen raamatunkäännöstyötä tekevä järjestö on osana sitä valtavaa lähetystyötä, jonka tavoitteena on saavuttaa kaikki kansat. Vasta sitten toteutuu Johanneksen kirjoittama profeetallinen sana Uuden testamentin viimeisessä kirjassa: Lopulta on oleva Jumalan valtaistuimen edessä ”suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä” (Ilm. 7:9)