Maija Latvala

|

Sari Essayah: Ihmisoikeudet ovat kunnossa, jos uskontoa voi vaihtaa

Kristillisdemokraattisen puolueen lisäksi Sari Essayah johtaa eduskunnan uskonnon- ja omatunnonvapaustyöryhmää. KUVA: Sakari Röyskö

Eduskunnan uskonnon- ja omatunnonvapaustyöryhmän puheenjohtaja Sari Essayah totesi Open Doors järjestön tutkimusyksikön laatiman World Watch List 2022 -raportin julkistamistilaisuudessa käyttämässään puheenvuorossa uskonnonvapauden heijastelevan muita ihmisoikeuksia.

– Jos voi vaihtaa uskontoa ilman ongelmia, kuten työuran hankaloitumista ja perheen painostusta, ihmisoikeudet ovat hyvässä kunnossa. 

Essayah muistutti, että kolme neljännestä maailman ihmisistä elää maassa, jossa on jonkinasteista uhkaa. Ääriryhmien esiintulo on luonut maltillisille uskonnonharjoittajille painetta hyväksyä niiden teot.

– Euroopassa taas saatetaan kokea painetta piilottaa uskonto, kun taas Turkissa on aiempaa vaikeampi olla ateisti.

Paineet sekä harjoittaa uskontoa että piilottaa se ovat ongelmallisia omantunnon- ja uskonnonvapauden näkökulmasta.

– Elämän julkisessa tilassa ei tarvitse olla katsomuksetonta. On opittava elämään eri katsomusten kanssa. Kun tunnemme hyvin oman uskontomme, osaamme kunnioittaa toista. Maallistuneessa, sekulaarissa valtiossa, jossa suljetaan uskonnot julkisesta tilasta, suositaan käytännössä uskonnotonta maailmankatsomusta.

Essayah painottikin, että kaikilla kansalaisilla tulee olla mielipiteen, omatunnon ja uskonnonvapaus niin julkisesti kuin yksityisestikin. Toki uskonnonvapaudellakin on rajansa.

– Vapaus on rajatonta suhteessa uskomuksiin, mutta käyttäytymisen osalta tietyt rajat on oltava.

Apua vainotuille pakolaisvalintojen kautta?

Puheenvuoronsa lopuksi Essayah pohti, miten voisimme Suomena auttaa kristittyjä pakolaisia, joiden määrä on nousussa. Kiintiöpakolaisjärjestelmän valinnoissa voitaisiin ottaa nykyistä paremmin tilanne huomioon. Suomessa on ollut vasta hyvin arkoja keskustelunavauksia siitä, että pakolaisleireillä, joilta kiintiöpakolaiset valitaan, ylipäänsä on vainottuja kristittyjä. Viime vuosina valinnat ovat painottuneet sotatoimialueilta lähteneisiin pakolaisiin, eikä niiden perusteena ole ollut uskontoon liittyvä vaino.

Essayahin oma kokemus on, ettei vainotuista kristityistä saisi pakolaisasioiden yhteydessä juuri edes puhua.

– Joillekin on edelleen uutinen, että kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Toivottavasti hallitusvastuussa olevat avaisivat silmänsä. Tässä on ryhtiliikkeen paikka.

Uskonnon- ja omatunnonvapaustyöryhmä on yksi eduskunnan niin sanotuista intressiryhmistä. Se on kokoontunut kahden kauden ajan. Ryhmään kuuluu 20 edustajaa. Neljällä suurimmalla puolueella sekä kristillisdemokraateilla on ryhmässä vahva edustus. Työryhmä seuraa globaalia uskonnonvapaustilannetta ja tekee vetoomuksia minkä hyvänsä uskonnon vuoksi vainottujen puolesta eri maiden hallinnossa toimiville. Ennen koronapandemiaa järjestettiin myös tapaamisia erilaisten ryhmien, kuten vapaa-ajattelijoiden ja uskontojen uhrien, kanssa. Ryhmä saa säännöllistä asiantuntija-apua niin Open Doorsilta, Marttyyrien Ääni -järjestöltä kuin Suomen Evankeliselta Allianssiltakin.