Daniel Trusiewitcz

|

Tallinnassa käynnissä baptistien seurakunnanistutus bisnesammattilaisille

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Euroopassa on syntynyt satoja seurakuntia, jotka ovat tuhansien uusien uskovien hengellisiä koteja. Viron baptisteilla on osuutensa tässä mielenkiintoisessa kehityksessä. Tallinnassa käynnistettiin vuonna 2020 bisnesammattilaisille suunnattu K13-seurakunnanistutus.

Noin 1,3 miljoonan asukkaan Viron hengellisistä liikkeistä suurin on maan luterilainen kirkko, toisena tulevat ortodoksit ja kolmantena baptistit. Maassa on lisäksi katolilaisia ja helluntailaisia sekä joitakin muita uskonnollisia vähemmistöjä.

Viisikymmentä vuotta Neuvostoliittoon kuulunut Viro julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1991. Itsenäisyys toi vapauden julistaa evankeliumia ja perustaa seurakuntia, vaikka maata pidetään Itä-Euroopan kaikkein maallistuneimpana.

Baptistityö alkoi Virossa kansallisen heräämisen aikaan vuonna 1876. Baptismi saapui läntiseen Viroon Ruotsista. Aluksi herätys levisi maalaisväestön parissa. Vuonna 1884 perustettiin ensimmäinen baptistiseurakunta Haapsaluun, ja liike alkoi levitä koko maahan.

Neuvostoliiton vallan aika 1940–1990 haittasi selväsi baptistityön kasvua. Seurakunnat saivat toimia ainoastaan kirkkorakennuksissa, ja kommunistit kuulustelivat johtajia säännöllisin väliajoin.

Uusien seurakuntien perustamisohjelma

Nykyään Viron evankeliseen kristittyjen ja baptistien liittoon kuuluu lähes 6500 jäsentä. Seurakuntia on kaikkiaan 85. Liiton nykyinen pääsihteeri Sven-Joonatan Siibak kertoo, heidän raamattuseminaarissaan voi suorittaa seurakuntien perustamiskurssin.

– Opettajat jakavat laajaa kokemustaan ja tietoaan opiskelijoille. Seurakunnanistuttajiemme työvälineenä on M4-niminen metodi, joka on suunniteltu juuri Euroopassa tehtävää työtä varten. Se varustaa johtajat arvioimaan ja tunnistamaan, ketkä soveltuvat työhön. Viime vuosina käytetty seurakuntaistutusmalli on ollut tiettyyn yhteisöön perustuva.

Seurakuntaistutus K13 Tallinnan Ülemistessä

Eräs Virossa käynnissä olevista M4-metodin mukaisista seurakunnanistutuksista on nimeltään K13. Seurakunta kokoontuu Tallinnan bisnesalueella ja koostuu enimmäkseen liikemiehistä, joilla on usein ongelmia elämänhallinnassa ja elämän tarkoituksen löytämisessä. Seurakunta on vastaus näihin asioihin.

K13-seurakunnan istuttaja Erki Tamm kirjoittaa työstään vuoden 2020 raportissa:

”K13-seurakuntaistutus aloitettiin hieman ennen koronapandemian puhkeamista. Jouduimmekin kokoontumaan raamatuntutkisteluun ja rukoukseen Zoomin välityksellä. Onnistuimme lisäksi organisoimaan kampanjan nettisivustolla www.1k13.ee. Sen kautta saimme useita uusia kontakteja henkilöihin, jotka liittyivät ryhmäämme.

Tilaisuuksissamme ei ole perinteistä saarnaa lainkaan, vaan jaamme Jumalan sanaa, minkä jälkeen keskustelemme. Lisäksi mentoroin kahta miestä. Osallistumme yhteisömme elämään ja rakennamme luottamuksellisia suhteita. Myös bisneskappalaisena toimiminen on hyvä tapa työskennellä Ülemisten bisnesalueella. Etsimme tiloja kokoontumisellemme.

Vietimme lokakuussa K13-yhteisömme ensimmäistä vuosipäivää. Adventin aikana järjestimme joulukonsertin, joka striimattiin sosiaalisen median kanavilla. On Jumalan armoa, että voimme toimia täällä ja että näky Jeesuksen seuraajajoukosta alkaa hahmottua.

Takaiskuja ja onnistumisia

Koronapandemia varjosti myös alkuvuotta 2021. Erki Tamm raportoi vuodesta seuraavaan tapaan:

”Erityisesti vuoden alku oli pettymys. Edellisvuoden lopun mukavan menestyksen kokemuksen jälkeen kaikki kasvokkaiset tapaamiset olivat maaliskuussa kiellettyjä ja jouduimme jälleen turvautumaan Zoomiin.

Opetuslapseuttamistoiminta kasvaa, ihmiset kertovat evankeliumia bisneskavereilleen. Olemme koko tämän ajan tehneet paljon henkilökohtaista työtä useiden ihmisten kanssa. Kun ilmat lämpenivät, aloimme kokoontua paikallisessa puistossa. Jotkut miesten vaimoista eivät vielä ole tulleet uskoon, mutta he osallistuvat mielihyvin tilaisuuksiimme. Myös uudet tulokkaat tarvitsevat rukousta oman elämänsä ja perheasioidensa puolesta. Ne ovat yksi tärkeistä rukousaiheistamme. Olemme kiitollisia Jumalalle siitä, mitä hän on tehnyt keskellämme viime kuukausien aikana! Me tarvitsemme toinen toisiamme tällä mielenkiintoisella matkalla!

Ryhmien muodostaminen jatkuu, samoin johtajien koulutus. Sven Ehavald on vahva johtaja ja auttaa minua. Hänen bisnestoimistostansa tuli kokoontumispaikka, jossa ihmiset voivat jutella ja rukoilla yhdessä. Syyskuussa Sven vietti syntymäpäiviään ja kutsui monia ystäviään, bisnekavereita, mukaan. Hän kertoi kääntymiskokemuksensa heille. Ihmettelin nähdessäni hänen kasvamistaan uskossa ja hänen vaikutusvaltansa lisääntymistä.

Me järjestämme isompia kokouksia kerran kuukaudessa vuokratuissa tiloissa ja striimaamme ne. Olemme kiitollisia Jumalalle siitä, mitä hän on tähän mennessä tehnyt. Olemme nähneet monia ihmeitä ja muuttuneita ihmisiä. Monet niistä, jotka ovat tulleet Kristuksen luo, käyvät säännöllisesti tilaisuuksissamme. Rukoile kanssamme, että vielä monet, jotka ovat jo kuulleet evankeliumin, liittyisivät ryhmäämme!

Arvostamme suuresti rukouksianne työmme puolesta Virossa!
Kristuksen palveluksessa!
Daniel Trusiewitcz
Euroopan Baptistiliiton lähetyskoordinaattori

Tekstin on kääntänyt Anneli Lohikko.