Maija Latvala

|

Työntekijät ja vanhimmat koolla Tampereella: “Vastuunkantajia haastavaa löytää”

Daniel Vetserkovski on pääkaupunkiseudun venäläisen baptistiseurakunnan uusi pastori. Kuva on hänen huhtikuisesta siunaamisjuhlastaan. Vetserkovski on syntynyt Ukrainassa Mariupolin kaupungissa, kasvanut Virossa ja asunut jo vuosia Suomessa.

Lauantaina 14.5. Järjestettyyn tapahtumaan saapui noin 25 henkeä eri puolilta Suomea.


”Lauantai oli yllättäen opettajien lakon tähden lasten koulupäivä, joten joiltain osanottajilta tuli peruutuksia. Heidän oli huolehdittava lapset kouluun ja sen jälkeen kotiin”, kertoo baptistikiron johtaja Jari Portaankorva.
Vanhimmistojen ja työntekijöiden päivä keräsi kuitenkin kohtuul-lisen suuren joukon kuulemaan muun muassa yhdysvaltalaisen Ron Larsonin opetusta.
– Larson puhui aiheesta seurakunta koronan aikana ja sen jälkeen. Hänen kokemuksensa oli samankaltainen kuin Suomessa. Seurakunnat ovat tehneet digiloikkia, ja nyt niillä on haasteita tavoittaa jäseniä, jotka ovat jääneet koronan jälkeen kotisohvalle seuraamaan striimattuja jumalanpalveluksia.
Larsonin kanssa matkustanut virolainen Helari Puu kertoi päivässä uusista nuorten aikuisten perustamista seurakunnista Virossa. Samalla paikkakunnallakin voi toimia monta erilaista seurakuntaa.
– Uusissa seurakunnissa pienryhmät ovat tärkeässä roolissa. Tätä kaivataan myös Suomessa, Portaankorva ajattelee.


Kokemusten jakamista

Työntekijöiden ja vanhimmistojen päivässä jaettiin kokemuksia oman paikallisseurakunnan työstä ja haasteista

Tärkeä osa työtekijöiden ja vanhimmistojen päivää on kokemusten jakaminen.
– Keskustelimme yhdessä siitä, missä oman seurakunnan työ on tänä päivänä. Keskustelussa ilmais-tiin huolta seurakuntien tulevaisuudesta sekä haaste löytää uusia vastuunkantajia ja auttaa uutta sukupolvea vastuuseen.
Päivässä oli mukana ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun venäläisen baptistiseurakunnan edustajia sekä kareneja ja karenneja eri puolilta Suomea.
– Maahanmuuttajaseurakunnat kasvavat uusien kastettujen ja maahanmuuton kautta. Venäläiseen seurakuntaan on liittynyt koronan aikana esimerkiksi moldovalaisia, ja ukrainalaisia pako-laisia autetaan. Heille muun muassa avataan kotien ovia majoitukseen, Portaankorva kertoo.
Päivään osallistui ilahduttavan monta vastuunkantajaa ensimmäistä kertaa. Se on seurakuntien keskinäisen yhteyden kannalta tärkeää.
– Seurakuntien yhteistyötä syntyy vuorovaikutuksen kautta, yhdessä rukoilemalla sekä jakamalla haasteita ja mahdollisuuksia oman seurakuntatyön pohjalta. 

Kuvat: Jari Portaankorva