-

|

120-vuotias lehti

Baptisteja on ollut Suomessa jo vuodesta 1856 alkaen, mutta kesti 40 vuotta, ennen kuin suomenkielinen baptistilehti, Totuuden Kaiku, alkoi ilmestyä. Suomenkielisiä seurakuntia oli tuossa vaiheessa kymmenen, ja oman lehden perustaminen vaati sekä rohkeutta että päättäväisyyttä. Näitä ominaisuuksia ei lehden ensimmäiseltä päätoimittajalta, Veikko Palomaalta puuttunut.

Lehden ensimmäinen varsinainen numero ilmestyi kesäkuussa 1896 – siis tasan 120 vuotta sitten. Saman vuoden helmikuussa oli lehdestä tosin ilmestynyt jo näytenumero, jonka tarkoituksena oli varmistua siitä, että lehdelle saataisiin tarpeeksi tilaajia, jotta sen talous olisi vakaalla pohjalla. Tämä vei aikansa, sillä suurin tilaajaryhmä olivat Amerikkaan muuttaneet suomenkieliset baptistit.

1910-luvulla lehti ilmestyi jonkin aikaa kaksi kertaa kuukaudessa, mutta enimmäkseen se on tavoittanut lukijansa kuukausittain. Sen päätoimittajat ovat olleet lähes aina yhdyskunnan saarnaajia ja pastoreita. Pisimpään tointa ovat hoitaneet J. G. Kokki (1898-1931) ja Jouko Neulanen (1962-1980 ja 1983-87).

Tärkeä tehtävä lehdellä on alusta pitäen ollut toimia yhteisen baptisti-identiteetin luojana ja ylläpitäjänä. Tätä tehtävää ovat hoitaneet erityisesti oppia käsittelevät kirjoitukset ja kantaaottavat artikkelit.

Vähäpätöisenä ei myöskään voi pitää lehden merkitystä yhteyden solmijana seurakuntien ja niiden jäsenten välillä. Alkuvaiheessa tämä asia korostui erityisen voimakkaasti, sillä vain harvoilla oli edes 1900-luvun alkuvuosikymmeninä varaa lähteä yhteisille talvi- ja kesäjuhlille, mutta lehdestä saattoivat kaikki lukea niistä.

Lehti on toiminut myös evankelistana. Seurakuntien jäseniä kehotettiin ensimmäisestä lehdestä alkaen tilaamaan sitä lahjana sukulaisilleen ja ystävilleen, jotka saivat lukea lehdestä paitsi yhdyskunnan kuulumisia, myös kertomuksia siitä, miten ihmiset olivat tulleet uskoon ja mitä usko heille merkitsi.

Totuuden Kaiku on vuosikymmenten aikana kokenut monia muutoksia niin sisällöllisesti kuin muutenkin. Lehden nimi muuttui vuoden 1961 alussa. Nimi on käännös kuten lehden ensimmäinenkin nimi. Silloin päätoimittaja, Teuvo Aaltio, arvosti suuresti Ruotsissa ilmestyvää Hemmets Vän –lehteä. Lehden nimen suomennos, Kodin Ystävä, sai tuolloin käydyssä nimikilpailussa eniten kannatusta.

Iso muutos tapahtui myös tämän vuoden alussa kun lehti alkoi ilmestyä Aikamedian kustantamana. Tämä nyt käsissäsi oleva lehti jatkaa muutosten sarjaa. KY on nimittäin tästä kuukaudesta lähtien jäsenlehti, joka saavuttaa maamme jokaisen baptistikodin. Hienosti juuri lehden täyttäessä 120 vuotta!

KY toimii nyt yhdyssiteenä kaikkien kirkkokuntaamme kuuluvien jäsenten välillä. Se edustaa muuttumatonta sanomaa muuttuvassa ajassa. Ja vaikka 120 vuotta on lyhyt aika toisaalta, on se koko Suomen vapaakristillisyyden historiaa ajatellen kunnioitettava ikä.

Anneli Lohikko