-

|

Baptisti.fi -näky uudistaa kirkkokunnan verkkosivut

Baptistikirkon verkkosivut ja lehti alkavat kulkea käsi kädessä.

Lari Kemiläinen

Kun Suomen Baptistikirkon lehti Kodin Ystävä uudistui vuonna 2010 ja sen nimi muutettiin Baptisti.fi:ksi, oli yhtenä johtoajatuksena hyödyntää lehden ja baptisti.fi-internet-sivuston synergiaa. Tämä tapahtuisi tekemällä lehdestä ja sivustosta saman median eri ilmenemismuodot: Internet tarjoaa mahdollisuuden tiheämpään julkaisutahtiin ja aktiiviseen keskusteluun toimituksen ja lukijoiden välillä, lehti taas palvelee tietokoneettomia lukijoita ja evankeliointitarpeita, sillä sitä voidaan jakaa hyvin edullisesti esimerkiksi kesäjuhlapaikkakunnille.

Helmikuussa 2012 otamme vihdoin käyttöön uuden Baptisti.fi-sivuston ja toimitus toivookin, että lukijat ottavat sivuston omakseen kommentoimalla juttuja ja lähettämällä juttuvinkkejään.

Ajantasaista kirjoittelua

Uusi sivusto on rakennettu blogi- eli verkkopäiväkirja-alustalle, jotta toimituskunnan jäsenet voivat kirjoittaa juttuja nettiin omaan tahtiinsa sen sijaan, että olisivat rajoitettuja julkaisupäiviin. Tämä antaa myös kolumnisteillemme mahdollisuuden kommentoida päivänpolttavia aiheita silloin kun ne ovat vielä lämpöisiä.

Lehden toimittaminen on usein yksinäistä touhua. Palautetta tulee harvoin, eikä suoranaista keskustelua lukijoiden kanssa synny useinkaan. Uudella Baptisti.fi-sivustolla juttuja voi kommentoida, minkä toivomme paitsi kaventavan lehden ja lukijoiden välistä kuilua, myös lisäävän keskustelua kirkkokuntamme jäsenten kesken. Yhteiset tapaamiset ovat harvinaisia, mutta yhteinen sivusto voi toimia yhtenä ajatustenvaihdon kanavana pitkin vuotta.

Nykyinen sisältö ei katoa

Suomen baptistikirkon nykyiset sivut sisältävät paljon kirkkokuntaa koskevaa faktatietoa erilaisten vierailijoiden tarpeisiin. Tätä tietopankkia ei hukata, vaan sivustolta löytyy edelleen tietoa kirkkokunnan historiasta, organisaatiosta ja tunnustuspohjasta. Tämä tieto, samoin kuin kansainvälisten seurakuntien toimintatiedot, sijoitetaan sivuston pysyvään päävalikkoon, kun ajankohtaisjutut, kolumnit sekä baptistien kansainväliset uutiset muodostavat yhdessä elävän etusivun.

Seurakuntien sivuille eri vaihtoehtoja

Baptistikirkon seurakunnat ovat muodostaneet omia verkkosivujaan kirjavasti. Kirkkokunnan sivusto ottaa tämän huomioon esittelemällä kaikkien seurakuntien yhteystiedot ja tapahtumatiedot koottuina samalle sivulle. Tähän yhteyteen sijoitetaan myös seurakuntien omien verkkosivustojen linkit, olivat ne seurakuntien itse hallinnoimia tai baptisti.fi-sivun kanssa samassa järjestelmässä.

Pienille seurakunnille, joiden Internet-tarpeet ovat vaatimattomat, tarjotaan mahdollisuus yhteen esittelysivuun baptisti.fi -sivustolla, jotta seurakuntien ei tarvitse aloittaa vaivalloista internet-projektia. Suuremmat sivustot suositellaan hallinnoitaviksi seurakunnan taholta.

Pilvikalenterit käyttöön

Yksi seurakuntien ja kirkkokunnan kannalta houkutteleva mahdollisuus on tapahtumatietojen päivittäminen Google-kalenterien avulla. Tällöin samat tiedot voidaan saattaa näkyviin Baptisti.fi-palvelussa, seurakunnan omilla sivuilla tai vaikka seurakuntalasiten älypuhelimissa. Tällaisilla verkkokalentereilla voi olla monta hallinnoijaa, jotka saavat lisätä ja muokata tapahtumia, ja niiden näkyvyys voidaan rajata tietyille ryhmille. Baptisti.fi tulee ottamaan käyttöön Google-kalenterin kirkkokunnan tapahtumille, jolloin samasta kalenterista näkyvät muun muassa leirit ja hallituksen kokoukset.

Hyvällä työkalulla työn iloon

Uudistaminen uudistamisen vuoksi on voimavarojen haaskausta, mutta tämän uudistuksen toivomme paitsi innostavan lehden työryhmän jäseniä, myös lukijoitamme aktiivisuuteen. Ilmestyessään sivusto on taatusti puutteellinen ja jatkokehittämisen tarpeessa, mutta antakaa palautteen kuulua – kehitetään yhteisömme viestintää oikeaan suuntaan!