-

|

Baptistien juhlilla allekirjoitettiin historiallinen sopimus

Allekirjoitus Aika Media ja Kharis

Suomen Baptistikirkon väki kokoontui Jurvaan 13.-14.6. viettämään jokakesäisiä juhlia teemanaan Vapauteen vapautettu.

Juhlat tullaan erityisesti muistamaan lauantai-iltapäivän kiitos- ja ylistysjuhlasta. Siinä allekirjoitettiin historiallinen sopimus, jonka myötä Suomen Baptistikirkon lehti Kodin Ystävä – Baptisti.fi siirtyy ensi vuoden alusta Aikamedia Oy:n kustannettavaksi. Samalla lehden taitto ja muut käytännön työt siirtyvät sille. Lehti alkaa ilmestyä ensi vuoden alusta 12 kertaa vuodessa nykyisen kuuden sijaan joko 16- tai 20-sivuisena, ja sen materiaali koostuu sekä baptistien toimittamasta että Ristin Voiton aineistosta.

Neuvottelut asiasta alkoivat jo vuonna 2014 ja jatkuivat tämän vuoden puolella. Ne sujuivat koko ajan hyvässä yhteishengessä. Aikamedia Oy:tä niissä edusti sen myynti- ja markkinointipäällikkö Mika Korkatti ja omasta kirkkokunnastamme kustannusliikkeemme Kharis Oy:n hallitus.

Koko jäsenistömme on huomioitu nyt allekirjoitetussa sopimuksessa siten, että lokakuussa ilmestyy uudistuvasta lehdestämme näytenumero. AL