-

|

Baptistien maailmanliitto (BWA) ja helluntailaiset neuvottelevat

BWA:n ja helluntailaisten edustajat tapasivat 13.-15.12.2011. Tapaamisen tarkoitus oli pohjustaa kahdenkeskisiä keskusteluita baptistien ja helluntailaisten välillä.

BWA:n pääsiht. Neville Callam, joka johti BWA:n ryhmää, sanoi olevansa ”hyvillään siitä, että nyt on koittanut aika, jolloin baptistit ja helluntailaiset kokoontuivat miettimään, miten he voisivat toimia yhdessä toteuttaen Jeesuksen rukousta ’että he yhtä olisivat’.” Callam painotti erityisesti sitä, että liikkeet voisivat toimia yhdessä monillakin alueilla mukaan lukien lähetyksen ja evankelioinnin.

Helluntailaisten ryhmää johti Fullerin teologisen seminaarin historian ja ekumeniikan professori Cecil Robeck Jr. Hän esitteli tilaisuudessa helluntailaisuutta ja toimi yhdessä Callamin kanssa neuvottelujen puheenjohtajana. Robeck kiitti helluntailaisten puolesta kutsusta avata keskustelut. Hän totesi, että vaikka Helluntailaisten maailmanyhteisö (Pentecostel World Fellowship, PWF) ei käykään nykyisellään tällaisia ekumeenisia keskusteluja, PWF:n johtaja, malesialainen Prince Guneratman on rohkaissut jäseniään ekumeenisen avoimuuden suuntaan ja antanut siunauksensa keskusteluille BWA:n kanssa.

Tässä Alabamassa pidetyssä tapaamisessa päätettiin mm. keskustella tulevaisuudessa siitä, mitä baptisteille ja helluntailaisille merkitsisi ”kulkea yhtä matkaa Pyhän Hengen jalanjäljissä”.