-

|

Baptistikirkon kevätkokous 25.04. 2020 internet- ja puhelinkokouksena.

KUTSU

SUOMEN BAPTISTIKIRKON (SBK) KEVÄTKOKOUS

Suomen Baptistikirkon sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 25.04. 2020 klo 11:00. Vaajakosken baptistiseurakunnassa internet- ja puhelinkokouksena. Kokoukseen voi osallistua Skypen ja Teamsin kautta, linkit kokoukseen liittymistä varten tulevat myöhemmin tälle sivulle. Toivotaan, että seurakuntien edustajat eivät koronavirusepidemian tähden tulisi paikalle, vaan osallistuisivat kotoaan käsin tilaisuuteen.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä

kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Todetaan seurakuntien viralliset edustajat

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Syyskokous 2019 pöytäkirjan läpikäynti pääkohdittain

7. Toimintakertomuksen 2019 käsittely

8. SBK:n tilinpäätöksen 2019 käsittely

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

11. Tiedotusasiat

12. Muut asiat

Käsitellään muut yhdyskunnan hallituksen tai yhdyskuntakokouksen tarpeellisiksi katsomat asiat. Päätöstä asiassa ei voida tehdä ellei kokous ole yksimielinen tai ellei päätettävästä asiasta ole ollut mainintaa kokouskutsussa.

13. Kokouksen päätös

Suomen Baptistikirkon hallitus

Puheenjohtaja Jari Portaankorva

p. 044-3881113