-

|

Birminghamin kirkossa ja moskeijassa

IMG_0603Euroopan baptistien lähetyskonferenssi pidettiin Birminghamissa 3.-6.6.2015 Englannin baptistien lähetysjärjestön (BMS) keskuksessa.

Konferenssin teema oli kristittyjen ja muslimien kohtaaminen Euroopassa ja Jeesuksen julistaminen moniuskoisessa maailmassa. Pääpuhujia olivat Rupen Das ja Nick Wood. Rupen Das on on syntyisin Intiasta ja toiminut erilaisissa tehtävissä World Vision -järjestössä ja avustustehtävissä Lähi-idässä sekä opettajana kanadalaisessa yliopistossa. Nick Wood toimii opettajana Oxfordissa Regent’s Park Collegessa pääaiheenaan muslimien ja kristittyjen vuoropuhelu.

Konferenssissa jaettiin kokemuksia ja kuulumisia muslimien tavoittamisessa eri puolilla Eurooppaa. Osallistujia oli mm. Norjasta, Englannista, Egyptistä, Puolasta, Brasiliasta, Romaniasta ja Suomesta.

Mikä on seurakuntasi tehtävä?

Konferenssin opetuksessa korostettiin tärkeitä periaatteita paikallisen seurakunnan toiminnassa. Ensimmäinen asia on seurakunnan näkyvyys. Paikalliset ihmiset, jotka asuvat seurakunnan naapurustossa ovat usein tietämättömiä seurakunnan olemassaolosta ja toiminnasta. Seurakunnan jäsenillä ei ole kosketusta ja yhteyttä ympärillä asuviin ihmisiin. Tarvitaan henkilökohtainen kontakti. Se voi olla jokin sosiaalinen palvelutehtävä kuten työttömien ruokailu.

Eräässä kaupunginosassa Birminghamissa, jossa kristillisten seurakuntien läsnäolo on lähes päättynyt, pieni baptistiseurakunta pyrkii harrastamaan alueensa parasta ja organisoi mm. siivoustalkoita, johon kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita keräämään roskia kaduilta. Talkoisiin osallistuu useita muslimeja.

Toinen tärkeä asia on luottamus. Miksi seurakunta on olemassa? Mikä on seurakunnan tehtävä? Ovatko seurakunnan jäsenet ymmärtäneet seurakunnan tarkoituksen: julistaa evankeliumia ja toimia kohtauspaikkana. Seurakunnan haaste on rakentaa kirkosta turvallinen ja luotettava paikka, johon paikalliset ihmiset naapurista uskaltavat tulla.
Kolmas tärkeä asia on yhteisö, joka muodostuu Jeesukseen uskovista ihmisistä. Tähän yhteisöön ulkopuolisen on luonteva tulla. Yhteisö, joka on täynnä Jumalan armoa, totuutta ja rakkautta, sulkee sisäänsä myös uusia ihmisiä. Yhteisö toimii, mikäli seurakunta on näkyvä ja nauttii ympäristönsä luottamusta.

Seurakunnat haasteissa

Birminghamin asukkaista lähes puolet on kulttuuritaustaltaan muita kuin englantilaisia. Seurakuntien toiminta pienenee ja heikkenee monilla alueilla. Eräässä Birminghamin lähiössä oli vuosikymmen sitten 10 eri kirkkokuntien seurakuntaa, nykyisin vain viisi. Moni konferenssiin osallistunut paikallinen työntekijä oli sitä mieltä, että seurakunnat katoavat, koska Britanniassa ei enää uskota evankeliumiin.

Monet kristityt kääntyvät islaminuskoon, koska nimikristillisyys on tullut elävän uskon tilalla. Joissakin seurakunnissa muslimeja tulee myös uskoon. Pastori Andyn seurakunnassa näin on tapahtunut. Hänen äitinsä on juutalainen ja isä egyptiläinen. Monet Englannin baptistiseurakunnat ovat satoja vuosia vanhoja pieniä seurakuntia, jotka toimivat lähiön keskellä tavoittaen naapurustoa. Pastori Andyn seurakunta on juuri sellainen ja ollut samalla paikalla pitkään.

Toisen maailmansodan jälkeen seurakunnan alueelle muutti juutalaisia pakolaisia. Seurakunta teki työtä näiden pakolaisten parissa. Heitä tuli uskoon ja liittyi seurakuntaan. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset vaurastuivat ja muuttivat paremmille alueille. Uusi siirtolaisjoukko saapui Karibian alueelta, ja seurakunta teki työtä heidän parissaan ja pian seurakunta koostui karibialaisista. Alue rapistui ja asukkaat alkoivat muuttaa pois. Kirkon vieressä kulkeva katu muuttui vähitellen punaisten lyhtyjen alueeksi, jossa prostituutio rehotti. Seurakunta teki työtä prostituoitujen kanssa, ja heitä alkoivat käydä seurakunnassa. 2000-luvulla alue sai uudet asukkaat Jemenistä. Nyt seurakunta tekee pääasiassa muslimityötä. Monet alueen muslimit osallistuvat seurakunnan tapahtumiin ja yksi muslimimies on juuri tullut uskoon.

Tutustuminen paikalliseen baptistiseurakuntaan

Tutustuimme paikallisen Highgate baptistiseurakunnan toimintaan, jonka pastori Paul kertoi seurakunnan historiasta ja tämän päivän toiminnasta. Seurakunta sijaitsee vastapäätä suurta Birminghamin keskusmoskeijaa. Eräs vanha seurakunnan sisar Betty oli tuttu muslimeille, ja kun hän sairastui hänen puolestaan rukoiltiin joka perjantai moskeijassa. Nainen oli matkustanut taksilla sunnuntaisin jumalanpalvelukseen ja taksikuskeista suurin osa on pakistanilaisia muslimeja.

Seurakunnan perusti vapautettu orja Peter Stanford vuonna 1888. Seurakunnan jäsenet ovat tänä päivänä pääasiassa karibialaisia Jamaikalta. Pastori Paul vertasi muslimien ja kristittyjen tilannetta toisiinsa. Uskonnolliset äärimmäisyysliikkeet ovat ongelma, mutta ihmiset kaikkialla samanlaisia: ”Pakistanilainen muslimi ja saksalainen kristitty eivät itse valinneet uskontoaan, vaan toinen syntyi muslimiperheeseen ja toinen kristittyyn… Seurakuntamme ei toiminnassaan halua saavuttaa muslimeja, koska käännynnäiset uskonnosta toiseen ovat aina äärimmäisyysihmisiä ja ongelmallisia. Yhtään muslimia ei ole kääntynyt tai liittynyt seurakuntaan. Seurakunnan diakonin poika on tosin kääntynyt muslimiksi. Se oli varmasti parempi hänelle, sillä hän olisi joka tapauksessa menettänyt uskonsa seurakunnan nuorten piirissä ja on nyt aktiivinen jäsen läheisessä keskusmoskeijassa.”

Paul kertoi kuinka Birminghamin kaupunki vuosia sitten halusi lopettaa joulun vieton virallisena tapahtumana Birminghamissa. Silloin useat muslimijohtajat vetosivat kaupungin päättäjiin, jotta kristillisiä juhlapyhiä vietettäisiin kuten aiemminkin. Kaupungin päättäjät heräsivät muslimien toivomukseen ja sen jälkeen joulun vieton lopetusta ei ole otettu esille. Highgaten baptistiseurakunta on tyypillinen pieni monikulttuurinen seurakunta lähellä Birminghamin keskustaa, jonka toiminta on aktiivista. Baptistiseurakunnat ovat hyvin erilaisia toimintatavoiltaan ja elämältään.
Pastorin Paulin puhe herätti meissä kuulijoissa hämmennystä ja surua, koska seurakunta ei nähnyt mitään tarkoitusta julistaa evankeliumia muslimeille. Kun illan rukoushetkessä keskustelimme päivän tapahtumista totesimme, että oli hyvä kun pastori kertoi rehellisesti mitä hän ajattelee ja uskoo. Olemmeko itse sen parempia? Onko oma sydämemme antautunut evankeliumin kertomiseen ja ovatko omat seurakuntamme sisäänpäin kääntyneitä ilman intoa kertoa evankeliumia Jeesuksesta niille, jotka eivät usko?

Dialogi Birminghamin keskusmoskeijassa

Highgaten seurakunnasta jatkoimme lähistöllä sijaitsevaan Birminghamin keskusmoskeijaan. Baptistien käsitykseen uskontodialogista on paljon vaikuttanut Leslie Newbigin (1909-1998), joka toimi 40 vuotta lähetystyössä Kaakkois-Aasiassa. Hän piti dialogia tärkeänä osana lähetystyötä. Kristittyjen tehtävä on kuunnella, mitä toisten uskontojen edustajat kertovat uskostaan, ja sitten kertoa heille oma todistuksensa Kristuksesta. Palattuaan lähetystyöstä Englantiin Newbigin huomasi kotimaansa muuttuneen lähetyskentäksi ja mahdollisuuksien lähetystyöhön muslimien parissa olevan täällä paljon paremmat kuin Kaakkois-Aasiassa.

Olimme sopineet tulevamme seuraamaan tarkkailijoina muslimien perjantairukousta Birminghamin keskusmoskeijaan. Se on Euroopan suurin moskeija, jossa säännöllisesti osallistuu 3000 ihmistä perjantairukouksiin. Moskeija on avoin kaikille muslimeille ja sen ovat perustaneet pakistanilaistaustaiset muslimit. Kaupungissa asuu yli 200 000 muslimia ja koko Isossa Britanniassa yli 3 miljoonaa.

Seurasimme perjantainrukousta, jonka alkuosassa muslimit rukoilevat Jumalaa kumartaen ja polvistuen samanaikaisesti imaamin johdolla sanoen Jumala on suuri (Allah akbar). Olimme erillisessä huoneessa yläkerrassa, jonne saapui moskeijan rahastonhoitaja ja yksi imaameista. Rahastonhoitaja tunsi tarkalleen moskeijan toiminnan ja kertoi siitä meille innokkaasti. Sen jälkeen saimme esittää kysymyksiä.

Kysyimme onko totta, että islaminuskon mukaan ihmisellä ei voi olla henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Imaami vastasi: ”Jumala on kaikkivaltias ja suuri, mutta ihmisellä ei ole tietoista yhteyttä Jumalaan. Ihmisen pelastus on Jumalan tahdon varassa, johon ihminen ei voi suoraan vaikuttaa.” Islaminuskossa on kyse uskovien yhteisöstä, jolla on ilmoitus Jumalasta ilman henkilökohtaista Jumalan tuntemista. Kristinuskon sanoma on päinvastainen: Jumala on tullut ihmisten luokse Kristuksen, poikansa kautta ja uskon kautta syntyy henkilökohtainen yhteys Jumalaan Isänä.

Kysyimme myös mitä he ajattelevat Jeesuksesta. Koraanissa sanotaan, että Jeesus Kristus on Jumalan Sana. Miten he ymmärtävät asian? Imaami vastasi, että Jeesus on Jumalan sana ja ikuinen. Jatkokysymykseen, onko Jeesus syntynyt vai luotu, hän vastasi että syntynyt. Islaminuskossa on aineksia, jotka profeetta Muhammad omaksui kristityiltä, kuten Jeesuksen syntymä ihmeen kautta ja että hän on ikuinen eikä luotu kuten ihmiset. Muslimit kuitenkin kieltävät Jeesuksen ristinkuoleman ja sen, että hän on Jumalan poika.

Jumala tekee nyt työtään muslimien parissa Euroopassa. Tämä aika on kristityille mahdollisuus kertoa muslimeille Kristuksesta, ainoasta tosi Jumalasta, joka voi pelastaa ihmisen.

Marja ja Jari Portaankorva