-

|

Brian Walls vieraili Suomessa

IMG_1098[1]

Monet ”entiset nuoret” muistavat vielä hyvin Brian Wallsin, joka toimi 16 vuotta sitten Suomessa Etelän baptistien journeyman-lähettinä auttamassa kirkkokuntamme nuorisotyössä. Hän vieraili Suomessa viime syksynä ja oli opettamassa Espoon raamattukoulussa. Lyhyen vierailunsa aikana hän tapasi myös tuttuja ja saarnasi Tampereen seurakunnassa.

Brian muisteli aikaansa Suomessa:
— Tulin ensimmäisen kerran Suomeen kesällä 1995, kun vielä opiskelin Southeastern baptistien teologisessa seminaarissa. Yksi opiskelijatovereistani oli suomalainen Marja-Leena Leiniäinen, joka organisoi monta nuorisotyöhön liittyvää evankeliointimatkaa Suomeen. Seminaarin käytyäni palasin tänne pidemmäksi ajanjaksoksi vuosina 1998–1999. Työskentelin tuolloin SBK:n nuorten parissa, asuin Tampereella ja opetin siellä myös Raamattuopistossa.

— Se oli riemastuttavaa aikaa ja suuri etuoikeus olla palvelemassa suomalaisia! Tämän jälkeen olen kaivannut vuosia, että voisin palata Suomeen edes vierailulle.

Palattuaan takaisin Yhdysvaltoihin 1999 Brian jatkoi opintojaan ja avioitui Karan kanssa. Heillä on kaksi poikaa Samuel (10) ja Jonathan (8). Viimeiset kahdeksan vuotta Brian on toiminut pastorina Cornestone Community -baptistiseurakunnassa Tampassa, lähellä Floridaa. Nykyään hän toimii myös opettajana Floridan Baptist Collegessa.

Brian tutki jatko-opinnoissaan filoque-käsitettä. Brianin väitöskirja vuodelta 2009 “The (in)significance of the filioque in contemporary inclusive soteriologies”, käsitteli Jumalan kolminaisuutta ja Pyhän Hengen toimintaa.

Brian Wallsin seurakunta Tampassa on kiinnostunut luomaan yhteistyötä Suomen Baptistikirkon ja sen seurakuntien kanssa. Yhteistyötä voisi löytyä evankelioimisessa, opetuksessa ja nuorten työssä. Seurakunta Tampassa on vahvasti rakentanut oman toimintansa maallikkotyöhön, jossa johtaminen, palveleminen ja opetus tehdään oman työn ohessa.

— Haluaisimme tulla mukaan yhdessä suomalaisten kanssa evankelioimaan ja palvelemaan Jumalaa. Näemme tärkeänä pastoreiden ja oman työn ohessa palvelevien varustamisen, jolloin veljet ja sisaret seurakunnissa vahvistuisivat. Tällaisesta yhteistyöstä hyötyisimme molemmat, koska teemme yhteistä Jumalan valtakunnan työtä. Voisimme olla tukemassa myös nuoria ja opettaa evankelioimista, johtajuutta ja palvelemista heille. Alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2017 syksyllä Tampan seurakunnasta tulisi ryhmä Suomeen Brianin kanssa.
Brian Walls

Mikä on seurakunnan jumalanpalveluksen tarkoitus?

Raamattukoulun opiskelijat ajattelevat helposti, että seurakuntatyö opintojen jälkeen onnistuu hyvin, kunhan vain pastorin teologia on kunnossa. Seurakuntatyö on kuitenkin paljon muutakin kuin sunnuntain jumalanpalveluksen valmistelua. Ihmissuhteilla on tässä työssä tärkeä osa, ja pastorin tehtävä on olla esimerkkinä seurakuntalaisilleen ihmissuhteiden hoidossa. Seurakuntatyö uudessa seurakunnassa on hyvä aloittaa ihmissuhteiden hoitamisella ja opettelemalla kunnioittamaan kaikkia seurakunnan jäseniä.

Laulujen merkitys
Kuinka meidän pitäisi ymmärtää seurakunnan ylistystä? Musiikinjohtajat laulattavat samoja tuttuja lauluja vuodesta toiseen. Jumalanpalvelusta johtavan on tärkeää pitää aina oma sydän mukana lauluissa. Ylistys sisältää koko elämän. Seurakunnan jumalanpalveluksen musiikkia kehitettäessä on aina hyvä kysyä kenelle jumalanpalvelusta tehdään? Meidän koko elämämme pitäisi olla ylistystä Jumalalle, eikä vain se, mitä toteutamme yhdessä sunnuntaisin. Kun ylistämme Jumalaa sydämestämme, me muutumme Hänen kaltaisekseen, jota palvomme.

Hengellisten laulujen teksteillä on suuri merkitys, sillä suurin osa opetuksesta seurakunnalle tulee laulujen sanojen kautta.
Seurakunnan musiikki ei saisi koskaan olla jakamassa seurakunta, vaan yhdistämässä. Sen suunnittelemiseen tarvitaan luovuutta. Vanhemmat traditionaaliset laulut voi sovittaa uudestaan, ja yhdessä uusien laulujen kanssa eri-ikäiset ihmiset kokevat jumalanpalveluksen omakseen.

Sanan merkitys
Raamatun merkitys jumalanpalveluksessa on niin ikään tärkeä, sillä Jumala paljastaa itsensä sanansa kautta kertomalla luonteestaan. Jumalanpalveluksen sanoman tulee aina osoittaa kohti Jumalaa ja muistuttaa siihen osallistujia, että Jumalan valtakunta on tärkeämpi kuin ajalliset asiat. Kun uskovat antavat varoistaan Jumalalle he osoittavat näin mikä on heidän elämässään tärkeintä ja ensimmäisellä sijalla.

Jumalanpalveluksessa koemme iloa ja kiitollisuutta pelastuksesta. Koemme kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, vaikka koemme elämässä surua ja murheita. Jumalanpalveluksen kautta seurakunta kertoo uudelleen ja uudelleen joka sunnuntai evankeliumin ilosanoman Jumalasta, joka rakastaa syntisiä. Se haastaa kristittyjä opetuslapseuteen seuraamaan päivittäin Herraansa.

Jari Portaankorva