-

|

EBF:n vuosikokoukselta julkilausuma avioliitosta

Euroopan baptistien (EBF) vuosikokous pidettiin syyskuun lopulla Armeniassa. Kokouksessa hyväksyttiin avioliittoa koskeva yhteinen julkilausuma.

EBF:n vuosikokouksen isäntänä toimi kesäjuhlilla Vaasassa vieraillut Asatur Nahapetyan. Jerevanin kaupunkiin saapui edustajia noin 50 baptistiyhteisöstä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Kokous laati julkilausumat muun muassa Venäjän ihmisoikeus- ja uskonnonvapaustilanteesta, Euroopassa terrorilaeista ja Irakin tilanteesta. Keskeisin keskustelunaihe koski avioliittoa.

Monissa Euroopan maissa on muutettu lainsäädäntöä; avioliittoa ei määritellä enää vain miehen ja naisen väliseksi. Vuosikokous vahvisti asiassa päätöksensä vuodelta 2010. Yhteinen julkilausuma korostaa avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja Raamattuun perustuvana:

“Avioliiton lähtökohta on rakastava, epäitsekäs suhde Isän Jumalan, Pojan ja Pyhän Hengen välillä, joka on osoitettu Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Kiitämme Jumalaa, joka on luonut miehen ja naisen Hänen kuvakseen ja etsimme Raamatusta todistusta ja opetusta sen suhteen, miten ilmaisemme seksuaalisuuttamme.

Kehotamme baptisteja omaksumaan tämän mallin, arvot ja opetuksen avioliitosta, joka perustuu luomiseen ja Raamatun käsitykseen seksuaalisesta suhteesta miehen ja naisen välillä. Tämä on ilmaistu Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jakeessa 2:24.

Jaamme särkyneisyyden ihmissuhteissa ja tunnistamme kivut ja vaikeudet, jotka rikkinäisyys on tuonut ihmisille seurakunnissa ja yhteiskunnassa. Vastuumme on jakaa evankeliumin hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta sanoin ja teoin kaikkien kanssa riippumatta heidän elämäntavastaan ja vakaumuksestaan. On tärkeää rohkaista, tukea ja rukoilla avioliitossa olevien puolesta ja tarjota heille hyvinvointia vahvistavaa pastoraalista tukea ja hengellistä apua. Tämä on mahdollista elävien kristillisten yhteisöjen kautta, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa ja elävät vahvassa yhteydessä toisiinsa.”

Lisätietoja julkilausumista: www.ebf.org

Jari Portaankorva