-

|

Evankeliumi leviää Armeniassa

Euroopan baptistiliitto (EBF) aloitti jo vuosia sitten erityisen lähetystyön lähinnä useissa Itä-Euroopan maissa. Sen tarkoituksena on uusien seurakuntien perustaminen. Työtä tukevat useat Länsi-Euroopan baptistiyhdyskunnat, myös Suomen ruotsinkielinen baptistilähetys. Sen koordinaattorina toimii pastori Daniel Trusiewicz, joka vierailee säännöllisesti maissa, joissa työtä tehdään.

Armenia on yksi näistä maista. Trusiewicz toteaa, että siellä tehtävä uusien seurakuntien perustamistyö on tuloksellista, koska maan baptistijohtajat ovat innokkaasti sen takana. Työhön on löytynyt myös motivoituneita tekijöitä, joiden ohjaus on osattu hoitaa hyvin.

Armenian on taloudellisesti köyhä, mutta samaa siitä ei voi sanoa hengellisesti. Kun ateistinen järjestelmä maassa sortui vuonna 1991, suuri osa kansasta kääntyi jälleen uskomaan Jumalaan ja liittyi Armenian apostoliseen kirkkoon.

Myös baptistien työ virkistyi. Siellä alettiin tehdä innokkaasti työtä lasten parissa, mikä ei ollut aikaisemmin sallittua. Kesäleirejä lapsille alettiin järjestää joka vuosi, samoin loma-ajan raamattuopetusta. Molemmat toiminnat ovat vetäneet satoja lapsia mukaan. Kirkkokunta auttaa myös orpoja.

 

Seminaari ja uudet seurakunnat

Täysin uutena asiana Armenian baptistit ovat keskittyneet myös työn aloittamiseen uusilla paikkakunnilla, ja isoimmissa kaupungeissa panostetaan myös uusien baptistiseurakuntien aloittamiseen. Tällaista työtä tehdään esimerkiksi maan pääkaupungissa Jerevanissa, jossa yhdessä yksityiskodissa alettiin pitää päivittäin raamattupiiriä. Sen kautta on saavutettu kymmeniä uusia ihmisiä.

Vuonna 2005 työ aloitettiin noin 50 kilometriä Jerevanista. Viiden vuoden kuluttua se oli jo muodostunut omaksi seurakunnakseen, joka kokoontuu vuokratiloissa. Tilat tulivatkin tarpeeseen, sillä sunnuntain tilaisuuksissa kävi tuolloin säännöllisesti jo viitisenkymmentä ihmistä.

 

Avsharin kurdiseurakunta

Avsharissa, lähellä Araratin kaupunkia kokoontuu nykyään uskovista koostuva kurdiryhmä. Sen jäsenet kuuluvat Araratin baptistiseurakuntaan, joka toimii uuden seurakunnan emäseurakuntana. Avsharissa asuu noin 1000 kurdia. Työtä heidän keskuudessaan tekee Jerevanin seminaarista valmistunut Siaband Uzoyan, kurdi hänkin.

Trusiewicz kertoo, että kurdit ovat perinteisesti hyvin synkretistinen uskonnollinen ryhmä. He palvovat yleisesti aurinkoa, ja Armeniassa sijaitsee oma paikkansa näitä menoja varten. Kurdeja asuu paljon myös Irakissa, Iranissa, Libanonissa, Syyriassa, Georgiassa ja Azerbaitsanissa.

Armenian kurdit puhuvat kurwandzia, joka on yksi kurdikielen päämurteista. Heidän kielimurteellaan löytyy myös omakielinen Raamattu, mikä on arvokas apu heidän parissaan tehtävälle työlle.

Kirjoituksen lähteenä on käytetty Daniel Trusiewiczin Armenian baptistien työstä kirjoittamia uutiskirjeitä.