-

|

Jeesuksen palvelijoina loppuun asti

Anneli Lohikko

Jeesuksen viimeisellä matkalla Galileasta Golgatalle asti häntä seurasi opetuslasten lisäksi joukko naisia. Heistä Matteus mainitsee erityisesti Magdalan Marian, Jaakobin ja Joosefin äidin Marian sekä Sebedeuksen poikien äidin, (27:55-56). Matteus toteaa myös, että matkatessaan Jeesuksen kanssa, naiset palvelivat häntä. Miten, sitä ei tässä kohdassa kerrota, mutta Luukas kirjoittaa kylläkin toisessa yhteydessä, että naiset, Magdalan Maria mukaan lukien, palvelivat Jeesusta varoillaan (Luuk. 8:3).

Johannes puolestaan kertoo Jeesuksen ristin luona olleen ”hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria”, (19:25).

Myös Jeesuksen hautaamisessa oli naisia läsnä. Matteus puhuu Magdalan Mariasta ja toisesta Mariasta (27:61), Markus puolestaan mainitsee Magdalan Marian ja Joosefin äidin Marian (15:47) ja Luukas toteaa: ”Naiset, jotka olivat tulleet Jeesuksen kanssa Galileasta, seurasivat Joosefin perässä. He katselivat hautaa ja näkivät kuinka Jeesuksen ruumis pantiin sinne”, (23:55).

Jeesuksen hautaamisen jälkeen naisten rakkaus Jeesusta kohtaan sai heidät yhä palvelemaan. He valmistivat hyvältä tuoksuvia yrttivoiteita ja öljyjä, jotta voisivat myöhemmin voidella niillä Jeesuksen ruumiin.

Naiset olivat myös Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Evankeliumin kirjoittajat kertovat hieman eri tavalla tästä asiasta, mutta yksi naisista mainitaan kaikissa, nimittäin Magdalan Maria. Hän, monien halveksima, entinen riivattu nainen, ja monet muut naiset hänen kanssaan saivat omin silmin nähdä ylösnousseen Jeesuksen (Matt. 28:9; Mark. 16:9; Joh. 20:14,18) ja kertoa sitten muillekin näkemästään.

Siunatut naiset! He palvelivat Jeesusta loppuun saakka, kaikissa hänen vaiheissaan.

Siinä missä opetuslapset pakenivat Jeesuksen luota peläten henkensä edestä, naisilla ei ollut mitään menetettävää. Kukapa nyt siihen aikaan olisi välittänyt siitä, mitä naiset tekivät ja missä he liikkuivat! Naiset olivat sen ajan yhteiskunnassa ”näkymättömiä”, todistajiksi kelpaamattomia. Siksi kai eivät edes opetuslapset ensin uskoneet heidän todistustaan ylösnousseesta Jeesuksesta, (Luuk. 24:11).

Mutta Jeesus nosti naiset näkymättömyydestä näkyviin, todistajiksi kelpaamattomista tuli ensimmäisiä ilosanoman todistajia. Siunattu Jeesus! Hän ei katsonut henkilöön. Magdalan Maria kelpasi siinä missä Pietarikin kertomaan pääsiäisen suuren sanoman: Hän on noussut ylös! Totisesti, hän on noussut ylös!