-

|

Jumalan rakkautta käytännön tasolla

Praha – Euroopan Baptistiliitto (EBF) haluaa rohkaista kaikkia yli 13 000 baptistiseurakuntaa 58 Euroopan ja Lähi-idän maassa ottamaan enemmän vastuuta yhteiskunnastaan. Prahassa pidettiin tammikuussa konferenssi ”Seurakunta ja sosiaalinen vastuu”, johon osallistui 28 osanottajaa. Romanian baptistien puheenjohtaja, past. Otniel Bunaciu korosti kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Jumalan valtakunnan rakentamisessa ei ole kyse vain Jeesuksen lähetyskäskyn (Great Commission) toteuttamisesta vaan myöskin lähimmäisen rakastamisen käskystä (Great Commandment). Hän haastoi erityisesti ne seurakunnat, jotka vain julistavat evankeliumia, osoittamaan myös arjessa rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Raamattu puhuu selvästi, että sekin on Jumalan tahdon mukaista. Edelleen hän totesi, ettei tule toimia vain velvollisuudesta, vaan Jumalan rakkauden innoittamana. Ei myöskään pelkästään uusien jäsenien voittamiseksi, vaan siksi, että ihmiset ovat sinänsä jo arvokkaita. Siksi Jumalan valtakunnan rakentaminen vaatiikin seurakunnilta jatkuvaa teologista pohdintaa, evankeliumin julistamista ja käytännön rakkauden tekoja lähimmäisille.

Kanadan baptistien kehitysasiantuntija Ruben Das antoi monia käytännöllisiä ohjeita hyväntekeväisyyshankkeiden aloittamisesta. Päämäärä ei ole hanke itse, vaan kestävä myönteinen muutos niiden ihmisten elinolosuhteissa, joita autetaan:
– Meidän on ensin ymmärrettävä mistä ongelma aiheutuu.
Sitä voi tutkia itse tai käyttää hyväkseen paikallisilta viranomaisilta saatavaa tietoa.

Konferenssiin osallistujat, jotka kertoivat hankkeistaan omissa maissaan, olivat erityisen vaikutettuja Espanjan Baptistiunionin hyväntekeväisyystyöstä. Unioni on perustanut oman auttamisjärjestön, joka koordinoi toimintaa ja antaa heille laillisen tavan hoitaa kaikki hankkeet. Siten jopa pienet seurakunnat voivat avata esimerkiksi soppakeittiön. Auttamistyö on saanut hyvän maineen paikallistasoilla ja tuonut jopa sellaisia ihmisiä auttamaan, jotka eivät muutoin ole yhteydessä seurakunnan kanssa. Sen avulla Espanjan baptistit ovat voineet auttaa myös suurissa katastrofeissa, kuten vaikkapa Haitin maanjäristyksessä kaksi vuotta sitten.

Romanian Ruut-hankkeen johtaja Mihai Ciopasiu (Bucharest) varoitti jopa menestyvien hankkeiden vaaroista. Hän johtaa avustustyötä köyhien perheiden lapsille, joka keskittyy ohjaukseen, vanhempien opastukseen ja ruuan jakoon. Mitä ammattimaisemmin hanke hoidettaan, sitä suurempi vaara on, että se ajautuu kokonaan irralleen seurakunnan päivittäisestä toiminnasta ja muodostuu itsenäiseksi. Siksi Ruut-hanke pyrkii parhaillaan vahvistamaan yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa Bucharestin alueella.