-

|

Kodin uskontokasvatuksen tukeminen kohtaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen

Vaasan kristillisessä koulussa opitaan turvallisessa ympäristössä

 

Confido Pohjanmaa Kristillinen Kasvatus -yhdistyksen ylläpitämä Vaasan kristillinen koulu on yhtenäiskoulu, jonka alaisuudessa toimii myös kristillinen päiväkoti Lyhty. Kristilliseen maailmankatsomukseen pohjaavan koulun rahoitus tulee valtiolta, joten oppilaille koulu on maksuton.

Kristillisen kasvatuksen merkitys korostuu nykyisin, kun siitä ollaan pitkälti luovuttu kunnallisissa kouluissa. Kristillisiä perinteitä karsitaan todennäköisesti jatkossakin uskontoneutraalissa koulujärjestelmässämme. Suomen ensimmäinen koulu oli kuitenkin nimenomaan kirkon ylläpitämä 1200-luvulla perustettu Turun katedraalikoulu, ja koulutus oli hyvin pitkään maassamme kirkon hallinnassa.

Koululaitos irrottautunut kristillisestä kehyksestä

Irrottautuminen kristillisestä kasvatuksesta alkoi koulujärjestelmässä vasta 1900-luvulla. Esimerkiksi yhden 1900-luvun merkittävimmistä kasvatuspsykologeista, yhdysvaltalaisen John Deweyn, ajattelu levisi tuolloin vaikuttaen koululaitoksiin ympäri maailmaa. Dewey korosti oppimista elämää varten ja nimenomaan mielekkään tekemisen kautta (learning by doing). Ateistina ja sekulaarina humanistina hän ajatteli, ettei koulussa tule keskittyä tiettyihin uskontoihin liittyviin perinteisiin. Uskonnonopetuksenkin tehtävä on kasvattaa oppilaita siltä osin, mikä uskontoja ja katsomuksia yhdistää (common faith), siis yhteinen maailmankatsomuksellinen etsintä kaikkia ihmisiä koskevien ongelmien ja kysymysten äärellä.

Nykyisellään kristillinen kasvatus onkin kitketty koulusta lähes kokonaan. Voidaan kysyä, mitä on tullut tilalle. Eri tahot vaikuttavat koulutuksen suuntaviivoihin ja oppikirjojen sisältöön vieden kasvatusta etäämmäksi kristillisistä arvoista. Moni haluaa kuitenkin antaa lapsilleen mahdollisuuden käydä kristillistä koulua, jossa moraalista ja kristillistä opetusta sisältävä peruskoulutus saadaan turvallisessa ympäristössä.

Katsomus pysyy, pedagogiikka uudistuu

Vaasan kristillinen koulu osallistuu aktiivisesti useisiin hankkeisiin. Yksi näistä on Espoon kristillisen koulun vetämä, Opetushallituksen rahoittama Pänttäyksestä printtaukseen -kärkihanke, jonka tarkoitus on tuoda 3D-tulostus ja robotiikka luontevaksi osaksi uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Hankkeen kautta halutaan mahdollistaa erilaisille oppijoille oppiminen pelillisyyden ja kokeilun kautta oppiainerajat ylittävästi. Hankkeessa on mukana myös Oulun kristillinen koulu ja useita kunnallisia kouluja.

Toinen merkittävä hanke on kielisuihku yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Sen puitteissa oppilaat oppivat ruotsin kieltä tavanomaisen opetuksen ohella. Osallistuminen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin kuvastaa hyvin kristillisen koulun pedagogisia lähtökohtia. Sen opettajien on sitouduttava antamaan sekä kristillistä kasvatusta että opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta.

 Kirjoittaja työskentelee Vaasan kristillisessä koulussa, ja hänen tyttärensä käyvät koulua toista lukuvuotta.