-

|

Kristittyjen vainot lisääntyvät

Open Doors Finland kertoi tammikuun tiedotustilaisuudessa työstään. Open Doorsin mukaan joka vuosi yli 3 000 kristittyä saa surmansa – viime vuonna luku oli yli 7000. Vainottujen kristittyjen kokonaismäärä on noussut viime vuosina ja se on nyt n. 300 miljoonaa.

Irakissa arvioidaan viime vuosien aikana yli miljoonan kristityn joutuneen vainojen tähden pakolaisiksi. Kristittyjen uhriluvun on Lähi-idässä arveltu nousevan kymmeniin tuhansiin tai jopa satoihin tuhansiin.

Euroopan parlamentti on tehnyt päätöslauselman, jonka mukaan ISIS-järjestön tekemät väkivaltaisuudet täyttävät juridisesti kansanmurhan tuntomerkit. Islamilaiset ääriliikkeet ovat täyttäneet poliittisen ja sotilaallisen tyhjiön, joka syntyi arabiamaiden johtajien kukistuttua Lähi-idässä 2010-luvulla.

Kristittyjä vainotaan 2010-luvulla enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailman historiassa. Yhteiset kansainväliset sopimukset eivät ole muuttaneet tilannetta. Kansainvälisen Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan “jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.” Tämä ei kuitenkaan toteudu monissa maailman valtioissa.

Mikä on Open Doors?

Open Doors järjestö perustettiin 60 vuotta sitten. Se työskenteli alun perin itäeurooppalaisten kristittyjen tukena, kun Neuvostoliiton johdolla kristittyjä vainottiin. Järjestö näkee perustehtäväkseen olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Kommunististen valtiojärjestelmien sorruttua 1990-luvulla työ on nykyisin suuntautunut erityisesti tutkimaan kristittyjen asemaa islamilaisissa valtioissa. Tänä päivänä järjestöllä on toimintaa n. 75 eri maassa.

Open Doors kerää vuosittain tilaston, jossa kerrotaan kristittyjen tilanteesta maailmanlaajuisesti. Tilasto perustuu eri maissa oleviin kontaktihenkilöihin ja järjestön omiin kenttätyöntekijöihin sekä riippumattomiin lähteisiin.

Open Doors tekee lisäksi humanitaarista työtä vainottujen kristittyjen parissa ja auttaa esimerkiksi Lähi-idän vainottuja kristittyjä perheitä. Järjestö toimii ekumeeniselta ja kristilliseltä arvopohjalta tukien kaikkia kristittyjä heidän vaikeuksissaan. Open Doors on poliittisesti sitoutumaton. Sen toiminnan tavoitteena on myös vahvistaa ja varustaa vainon keskellä eläviä seurakuntia.

Uudet uhkakuvat

Ajankohtainen uusi uhkakuva kristityille on nationalismin nousu eri puolilla maailmaa. Yhdysvaltain vaalit, Brexit ja kansallistunteen nousu Venäjällä kertovat muutoksesta. Tilanne on sama myös Aasiassa. Kiinassa ja Intiassa nationalismi vahvistuu taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä. Intiassa nationalismin vahvistuminen näkyy hindulaisuuden korostamisena osana intialaista kansallista identiteettiä, ja se on johtanut muiden uskontojen pitämiseen ei-intialaisina. Valtiot haluavat kontrolloida kansalaisiaan. Tämä koskettaa erityisesti kristityiksi kääntyneitä eri maissa. Samoja kehityskulkuja on nähtävissä mm. Vietnamissa ja Afrikan maissa sekä annan kaikkea Lähi-idässä.

Open Doors on julkaissut listan, jossa luetellaan maat, joissa eniten vainotaan kristittyjä. Kymmenen kärjessä ovat seuraavat: 1. Pohjois-Korea, 2. Somalia, 3. Afganistan, 4. Pakistan, 5. Sudan, 6. Syyria, 7. Irak, 8. Iran, 9. Jemen, 10. Eritrea. Kristityt joutuvat näissä maissa kokemaan fyysistä ja henkistä vainoa, joka voi tarkoittaa vankilaa, pahoinpitelyä ja ääritilanteissa jopa kuolemaa. Näissä maissa on kristillisen kirjallisuuden jakaminen kiellettyä, eivätkä seurakunnat voi toimia vapaasti.

Jari Portaankorva

Lähteet: Open Doors WorldWachList 2017, OpenDoorsin materiaali opendoors.fi