-

|

Matthias Dichristin

 Matthias Dichristin on 36-vuotias Euroopan kansainvälisen Baptistilähetysliiton (EBM International) Afrikan työn sihteeri, Matze kuten hänet läheisemmin tuntevat häntä kutsuvat. Matthiaksella on perhe, johon Esther-vaimon lisäksi kuuluu kaksi poikaa, Noa (9) ja Leif (3). Hän on työskennellyt EBM Internationalin Elstalin toimiston palveluksessa tammikuusta lähtien tehtävänään tutustuttaa Euroopan baptistiseurakuntia lähetysliiton työhön Afrikassa.

Matthias oli jo ennen nykyistä tehtäväänsä lähetysjärjestön palveluksessa, joten se on hänelle tuttu jo pitemmältä ajalta. Hän toimi viisi vuotta Etelä-Afrikassa perheensä kanssa. Pariskuntana he keskittyivät juuri siihen, mikä oli heidän ominta alaansa ja mitä he olivat opiskelleetkin: sosiaalityöhön ja aikuisopetukseen. Heidän toimenkuvaansa kuului AIDS-työ sikäläisen Baptistiliiton (Baptist Convention of South Afrika, BCSA) puitteissa. He pyrkivät vaikuttamaan myös seurakunnissa oikeaa suhtautumista AIDS-tartunnan saaneisiin, jotka edelleen kokevat syrjintää sairastumisensa vuoksi.

Matthias Dichristin toteaa, että heidän esimerkkinään työssä oli Jeesus itse. Kun hän kulki ihmisten keskellä, hän samaistui kärsiviin ihmisiin (Matt. 25).

– Lähetystyö merkitsee oman elämänsä jakamista toisten ihmisten kanssa ja heiltä oppimista Näin juuri Jumalakin toimi: Hän tuli ihmiseksi jakaakseen elämänsä meidän kanssamme. Siksi voimme sanoa, että lähetystyö alkaa omilta rappusiltamme, Matthias kiteyttää lähetysnäkyään.

Lähetystyö tarvitsee uuden sytykkeen yhdyskunnassamme. On tärkeää, että seurakunnilla on ikkuna avoinna maailman tarpeisiin. Vain siten Jeesuksen antama lähetyskäsky tulee loppuun suoritetuksi!