-

|

Moninkertaistuminen

Yrjö Rossi

Miksi seurakunta ei kasva? Olemmeko unohtaneet reseptin, kun toiminta maistuu pakkopullalta? Mikä olisi lääke hengelliseen anemiaan?
Entä miten kasvua voisi lisätä?

Moninkertaistuminen on luonnollista. Luonnossa kasvua tapahtuu ”aivan itsestään” kuten Jeesus opetti (Mark. 4: 28), ja tällä kasvulla on luonnolliset rajansa. Kasvu sinänsä ei ole päämäärä, vaan päämääränä on hedelmän tuottaminen. Eikä vain hedelmä, vaan uusi hedelmäpuu, joka puolestaan tuottaa hedelmää. Moninkertaistuminen on yksi luonnonmukaisista kasvuvoimista ja keskeinen käsite seurakunnan luontaisessa kehityksessä.

Kasvuun tarvitaan aikaa

Myös seurakuntiin on iskostunut aikamme yleinen käsitys, että nopea kasvu on parasta ja että suuri on kaunista. Samoin monet ajattelevat, että työntekijäkeskeinen toimintatapa on ihan hyvä, vaikka tällainen teknokraattinen näkemys perustuu lisäämisajatteluun eikä sitä strategisempaan moninkertaistumisen periaatteeseen. Lisääminen eroaa moninkertaistumisesta kolmella tavalla. Ensiksi, lisäämisen kasvupotentiaali on pienempi kuin moninkertaistumisen. Toiseksi, ensi näkemältä lisäämismenettely vaikuttaa saavan aikaan suuremman näkyvän tuloksen. Kolmanneksi, lisääminen tähtää korkeampaan ”tuotantoon”, moninkertaistuminen puolestaan laajempaan ”tuotantokapasiteettiin”.

Kertolaskua yhteenlaskun lisäksi 

Seurakunnan toiminnassa moninkertaistumisen tulisi olla yhtä normaalia kuin se on luonnossa. Kun Jeesus koulutti oppilaitaan, hän valmisti heitä sekä opetuslapseuteen että uusien opetuslapsien tekijöiksi. Samoin apostolien tavoitteenaan oli tehdä opetuslapsia ja näin moninkertaistaa toimintansa lähetyskäskyn täyttämiseksi. Tämä ei toteutunut vain yhteenlaskumenetelmällä, vaan nimenomaan kertolaskulla. Tuttu esimerkki tästä periaatteesta on antaa nälkäiselle kalan sijaista onki. Ei riitä, että ihmiset löytävät pelastuksen, vaan että heistä tulee todistajia ja opetuslapsia, jotka tekevät uusia opetuslapsia.

Soluissa on kasvuvoimaa

Moninkertaistuminen on yksi SLK:n kuudesta kasvuvoimasta, jotka tukevat ”aivan itsestään” -kasvua. Se toteutuu erityisen hyvin pienryhmissä, jotka jakaantuvat. Jos pienryhmä kasvaa liian suureksi ja ei jakaannu, se menettää moninkertaistumisen kykynsä. Tällöin uudet opetuslapset eivät pääse käyttämään lahjojaan ja aloittamaan uusia ryhmiä, jotka puolestaan tähtäävät jakaantumiseen. Myös kuolema on luonnollista. Joskus ryhmä tai seurakunta on tullut elinkaarensa päähän. Se on kuitenkin täyttänyt tehtävänsä, jos sen toiminta on synnyttänyt uusia ja elinvoimaisia ryhmiä tai seurakuntia. Kokonaisvaltaiset pienryhmät on yksi kahdeksasta laatutekijästä, jonka SLK-tutkimus on löytänyt kasvavista seurakunnista.

Luopumista toisten hyväksi

Moninkertaistuminen toteutuu kotoperäisten johtajien kouluttamisessa. Jokaisen johtajan, pyhäkoulunopettajasta pastoriin, tehtävä on kasvattaa uusia johtajia tilalleen ja varustaa seurakunnan ydinjoukkoa moninkertaistamiseen. Tällainen toisten kehittäminen ja voimauttaminen ei osoita vain kuuliaisuutta Jumalalle, vaan antaa perustan seurakunnan kasvulle. Kateus ja oman aseman pönkittäminen estävät kasvua, kun taas epäitsekäs toisten varustaminen ja tukeminen edistävät sitä ja ovat moninkertaistumisen edellytyksiä. Tästä Jeesus antoi esimerkin: ”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon” (Joh. 12:24). – Onkin kysyttävä, estävätkö vai edistävätkö toimintatapamme ja seurakuntamme rakenteet seurakunnan terveyttä ja kasvua? SLK-tutkimus auttaa seurakuntia vastaamaan tähän tärkeään kysymykseen.

Varustaminen on avain. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vasta uskoon tulleiden rohkaisemiseen ja varustamiseen, sillä se on avain seurakunnan laadulliseen ja määrälliseen kasvuun (Ef. 4:11-16). Seurakuntatyössä emme saa tyytyä vain saamaan uusia aktiivisia jäseniä tai säilyttämään nykyistä tilannetta, vaan meidän on etsittävä moninkertaistumiseen tähtääviä tapoja niin, että opetuslapsista tulee opetuslasten tekijöitä (2 Tim. 2:2). Kasvavat seurakunnat eri puolilla maailmaa toteuttavat tätä periaatetta. Tähän kasvuliikkeeseen meitä kutsutaan Suomen ja koko maailman evankelioimiseksi, toteuttamaan Herramme antamaa lähetyskäskyä Pyhän Hengen voimassa.

Lähteet:

  1. Christian A. Schwartz, Seurakunnan luontainen kehitys. Terveen seurakunnan kahdeksan avaintekijää (2003)
  2. Miten maalaat maailmasi. Seurakunnan luontainen kehitys (2009)
  3. Chr. Schwarz ja Christoph Schalk, Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys (2003).