-

|

Rukoile Ukrainan puolesta

Ukrainan baptistien keskus Kiovassa käyttää nyt baptistikirkkoja kaupungissa sairaaloina haavoittuneille ja sairaille. Uskovat lääkärit vuorottelevat apua tarvitsevien hoitajina. Haavoittuneet ja loukkaantuneet kieltäytyvät henkensä menettämisen pelossa hakemasta apua jo entuudestaan täynnä olevista sairaaloista. Ukrainan Baptistiunionin keskus päätti tämän tarpeen sekä tilojen puutteen vuoksi avata kirkkojensa ovet potilaiden tutkimista ja hoitoa varten. He näkevät avun antamisen mahdollisuutena todistaa rakkautensa Jeesukseen ja lähimmäisiinsä.

Baptistien työ Ukrainassa kasvaa. Viimeisten 20 vuoden aikana siellä on aloitettu 1700 uutta seurakuntaa. Vuoden 2012 tilastot kertovat, että Ukrainasta löytyy EBF:n toiseksi suurin baptistikirkko, jäseniä oli tuolloin kaikkiaan 121 645.
Katso alkuperäinen kirjoitus ebf.orgRukoile Ukrainan puolesta