-

|

Seurakuntien kokoontumiset tauolle

Suomen baptistikirkon hallitus on ohjeistanut kirkkokunnan seurakuntia noudattamaan valtioneuvoston suositusta, ettei kokoontumisia järjestettäisi seuraavan kuukauden aikana. Useampi baptistiseurakunta ehti tehdä päätöksen asiasta jo aiemmin.

Baptistikirkon seurakunnille säännölliseen kokoontumiseen perustuva seurakuntayhteys on luonnollisesti äärimmäisen tärkeä asia. Koronaviruksen leviämisen myötä syntyneessä tilanteessa joudutaan etsimään uusia tapoja hoitaa keskinäistä yhteyttä. Tämä voi olla seurakunnille monin tavoin myös hedelmällinen haaste, joka avaa uusia näkökulmia yhteyden luonteeseen. Haasteeseen tarttumisen seurauksena kehitämme parhaimmillaan uudenlaisia seurakuntana olemisen ja elämisen tapoja, joita voimme hyödyntää myös tilanteen normalisoitumisen jälkeen. Saatamme myös löytää uudella tavalla seurakuntayhteyden merkityksen.

Sielunhoidon saatavuus turvattava

Tulevina viikkoina ja kuukausina moni seurakuntiemme piirissä oleva sairastuu, kantaa huolta lähimmäisistään tai joutuu taloudellisesti ahtaalle. Seurakunnissa on siksi kyettävä olemaan veljinä ja sisarina läsnä ja tarvittaessa apuna edelleen. Seurakunnan vastuullisten tulee varmistaa, että seurakunnan pastori ja muut sielunhoitoa antavat henkilöt ovat puhelimella tai sähköpostitse helposti tavoitettavissa. Yksittäisen henkilön sielunhoidollinen tapaaminen voidaan edelleen järjestää myös seurakunnan kokoontumistiloissa.

Seurakunnan kokoontumistiloja olisi mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan hyvä pitää tulevina viikkoina auki niitä varten, jotka haluavat hakeutua rukoilemaan ja keskustelemaan yksityisesti. Tällöin huolehditaan, että paikalla on seurakunnan paimen tai muu sielunhoitoa antava henkilö.

Sielunhoidon saatavuus tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Yksittäisten seurakuntalaisten sielunhoidollisia tapaamisia voidaan edelleen järjestää seurakunnan tiloissa.

Suoratoistojumalanpalvelukset valmisteilla

Jotta baptistiseurakuntien jumalanpalveluselämä ei keskeytyisi, kirkkokunnan hallitus on käynnistänyt seurakuntien yhteisen sunnuntaisin klo 11 toteutettava suoratoistettavan (striimattavan) jumalanpalveluksen valmistelut. Suoratoistojumalanpalvelukset on tarkoitus rakentaa sisällöllisesti useamman seurakunnan yhteistyönä. Jumalanpalveluksen osana voidaan mahdollisesti toteuttaa myös ehtoollinen ja pienimuotoinen pyhäkoulu. Mahdollista ehtoollista varten jokainen siihen osallistuva varaisi kotiinsa tarvittavat ehtoollisaineet.

Vaajakosken baptistiseurakunnalla on jo nyt valmius toteuttaa suoratoistettava jumalanpalvelus tiloissaan. Muut seurakunnat voivat osallistua Vaajakoskelta toistettavaan jumalanpalvelukseen sisällöllisesti Skype-palvelun kautta esimerkiksi todistuspuheenvuorojen, yhteislaulujen säestämisen tai musiikkiesitysten muodossa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan baptisti.fi-sivustolla.