-

|

Sierra Leonen hanke 2020

SIERRA LEONEN KOULUTYÖN TULOKSIA

Onnistuneet kouluprojektit vuosina 2002-2018

Olemme tukeneet Sierra Leonen baptistikirkon koulutyötä neljässä kehitysyhteistyöhankkeessa, joista ensimmäinen alkoi maan sisällissodan jälkeen vuonna 2002 ja viimeinen päättyi vuonna 2018. Ulkoministeriön ja Suomen Baptistikirkon yhteisissä hankkeissa olemme auttaneet Makaman ammattikoulua ja 11 alakoulua. Projektit ovat olleet kirkon perustamien koulujen kunnostamista sodan jäljiltä ja myöhemmin lisätilojen rakentamista ja kalustamista. Tyttöoppilaiden pääsyä kouluun on helpotettu koulupukulahjoituksilla. Palkattomia opettajia on tuettu riisisäkeillä.

Avustuksia saaneiden koulujen oppilaita on ollut tuhansia ja opettajiakin satoja. Maailman köyhimpiin maihin edelleen kuuluva yhteiskunta on kehittynyt hitaasti sotaa seuranneiden sairauksien (ebola) ja luonnonmullistusten (tulvat) tähden, mutta siellä on iloittu rinnalla kulkemisesta.

Poistumissuunnitelma ulkoministeriön hankkeista

Kestävän kehityksen varmistamiseksi hankkeiden poistumissuunnitelmaan on paikallisten kanssa kirjattu ohjeet kaluston kunnossapitämiseksi. Rakennettujen koulupuutarhojen tuotto on suunniteltu käytettäväksi oppilaiden ja opettajien hyväksi.

Monet oppilaat lopettavat alakoulun koulunkäynnin kesken ja vielä harvemmat jatkavat yläkouluun. Koulujen rehtorit lupasivat valvoa, jotta koulupudokkaiden määrä saataisiin vähenemään ja mikäli vaikeuksia tulee, perheille etsittäisiin tukea. Makaman ammattikoulu on esimerkiksi ompelukonehankintojen jälkeen luvannut valmistaa halpoja koulupukuja.

Kirkkokunta on luvannut säännöllisesti neuvotella opetusviranomaisten kanssa, jotta perustettujen koulujen asema virallistettaisiin ja opettajat voisivat saada palkkaa työstään. Tulevina vuosina Suomen baptistikirkko ei hankkeessaan painota rakentamiseen, vaan opetuksen tuloksellisuuteen.

SIERRA LEONE -faktaa

*7,4 milj. ihmistä asuu 72 300 neliökilometrin alueella. Maan pinta-ala on miltei viidesosa Suomen pinta-alasta (asumistiheys on 102 henkilöä/ km2, Suomessa 18 henkilöä/ km2).

*Uskonnoltaan muslimeja on 78%, kristittyjä 21% ja lisäksi alkuperäisuskontoja harjoittavia.

*Köyhyysrajan alapuolella (käytettävissä alle 1,60€ päivässä) elää hieman yli puolet (52,2 %) sierraleonelaisista.

*YK:n inhimillisen kehityksen indeksin mukaan Sierra Leone on sijalla 184 maailman 189 valtion joukossa. Suomi on sijalla 15.

*Aikuisista (yli 15-vuotiaista) osaa lukea ja kirjoittaa kolme kymmenestä (32,4%).

*Opettajista vain hieman yli puolet (54,4%) on koulutettuja opettajia.

*Matkapuhelimen omistaa 85 henkilöä sadasta. Internetin käyttö on mahdollista 11,8% väestöstä.

Koulutuspajoja pidetään vuosina 2019-2021

Hankevastaava Raili Huhtala on kouluja kiertäessään havainnut, että koulutyö kunnostetuissa kouluissa ei ole tehokasta. Vaikka lapsi kävisikin koulua useamman vuoden, hän ei välttämättä opi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Opetuskielenä on englanti, jota ei puhuta lapsen lähipiirissä. Oppiminen perustuu suurelta osin asioiden ulkoa oppimiseen, ei ymmärtämiseen. Opetusmenetelmät eivät motivoi lasta saapumaan joka päivä kouluun.

Raili Huhtala on viime vuosina yhdessä paikallisten tahojen kanssa pitänyt opettajille työpajoja ja jakanut opetusideoita suomalaisen arvostetun koulutusjärjestelmän kokemuksella. Monet koulujen opettajista ovat aloittaneet tehtävässään suoraan lukiosta tai kenties jopa yläkoulusta ilman minkäänlaista opettajankoulutusta.

Näitä koulutuspajoja jatketaan hankevastaavan pidemmällä, 12 kuukauden vapaaehtoistyön jaksolla Sierra Leonessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Vapaaehtoistyön kustannuksia katetaan keräysvaroin

Raili Huhtalan tarkoituksena on liikkua maassa laajemmalla alueella kuin vain entisillä hankealueillamme pitämässä opettajien työpajoja. Baptistikirkolla on maassa 49 alakoulua ja lisäksi 15 yläkoulua ja 4 ammattikoulua. Makaman ammattikoulu on ollut yhteistyökumppanimme ja olemme myyneet heidän valmistamiaan kasseja Suomessa. Heidän pajoissaan jaamme opiskelijoille uusia käsityötekniikoita, jotta koulu pystyisi hankkimaan tuloja ja uudet ideat samalla työllistäisivät opiskelijoita.

Pyrimme tukemaan pajoissa kohtaamiamme opettajia myös taloudellisesti. Pienet rahalahjat ovat heille tärkeitä, koska toinen puoli opettajista työskentelee ilman palkkaa ja elää epävarmojen kannatusmaksujen varassa. Useat heistä eivät myöskään ole saaneet pätevöitymiskoulutusta. Jotkut opiskelevat oman työnsä ohessa, mutta tutkinnon suorittamisen jälkeen pätevyys saattaa jäädä odottamaan varoja tutkintotodistuksen lunastamiseksi. Pannaan hyvä kiertämään ja jaetaan omastamme!

Tuleva hanke tapahtuu EBMI:n, BCSL:n ja SBK:n yhteistyönä

Suunnitteilla oleva vapaaehtoistyön hanke tehdään Euroopan Baptistien Lähetysliiton (EBMI) kautta yhteistyössä Sierra Leonen baptistikirkon (BCSL) kanssa. Lisätietoa hankkeesta saat Suomen baptistikirkon Kehy-ryhmältä osoitteessa railihuhtala2015@gmail.com

Lämmin kiitos lahjastasi ja siunausta!

TILI JA KERÄYSLUPA

Kehitysyhteistyön tilinumero on FI33 1581 3000 1150 70 NDEAFIHH ja tilin omistaja on Suomen Baptistikirkko. Käytä viitenumeroa 201715. Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2019/776 on voimassa 16.09.2019 – 31.08.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Sierra Leonen koulutushankkeeseen vuosien 2019-2021 aikana.