-

|

Tampereen baptistiseurakunta juhli karttuneita vuosiaan

Tampere 125Rehellisesti rakkaudella

Taloudellisia huolia, ankaraa seurakuntakuria, remontteja, huonoa johtamista, valtataisteluja, ihmissuhdeongelmia, väen vähäisyyttä, ristiriitoja. Nämä kaikki ovat osa 125-vuotiaan Tampereen baptistiseurakunnan historiaa. Seurakunnan kulkemaa tietä leimaavat kuitenkin myös into, luovuus, näkemys, ahkeruus, viisaus, ystävyys, usko, toivo ja rakkaus, mutta ennen muuta Jumalan uskollisuus. Se on pysynyt inhimillisten ihmisten tuottaessa aika-ajoin pettymyksiä.

Historiaa näytelmän keinoin
Sekä valot että varjot saivat olla läsnä seurakunnan juhliessa vapaakristillisessä mittakaavassa merkittävää ikäänsä 22. päivänä viime marraskuuta. Juhlatilaisuus koostui puheenvuoroista, seurakunnalle rakkaista yhteislauluista ja juhlavuoden kunniaksi julkaistuun historiikkiin perustuvasta esityksestä luku- ja näytelmäjaksoineen.

Eläytyvien näyttelijäsuoritusten ansiosta kiitellyssä esityksessä erityistä huomiota kiinnitettiin osuuteen, jossa Laila Ketosen kerhoon 1950-luvulla osallistuneet ”tytöt” muistelivat menneitä. Pirkko Sirkan ja Eila Mäkisen kuvauksesta kävi ilmeiseksi, että Lailan persoonan, hänen tekemänsä työn ja osoittamansa rakkauden jälkikaiku kantaa vuosikymmenten takaa. Tyttökerho on konkreettinen muistutus myös siitä, kuinka tärkeä seurakunta on pitkäaikaisten ystävyyssuhteiden synnyn ja säilymisen kannalta.

Juhlaohjelman painottuminen historiaan oli sen suunnittelijoiden tietoinen ja perustelluksi koettu valinta. Seurakunnan pitkäaikainen jäsen Silva Paunonen näki historian vahvan läsnäolon positiivisena asiana.

— Oli hyvä saada tiivis katsaus siitä, miten tähän vaiheeseen on tultu. Se voi mielestäni auttaa myös ymmärtämään eri ikäpolviin kuuluvien ihmisten erilaisia seurakuntaa koskevia odotuksia.

Seurakuntalaisten panos vahva
Juhla suunniteltiin, rakennettiin ja juhlittiin menneisyyden sijasta kuitenkin nykyisyydessä. Mukana valmisteluissa ja ohjelman toteutuksessa oli runsaasti eri-ikäisiä ja erilaisin lahjoin varustettuja seurakuntalaisia. ”Minulla oli juhlassa ajatus, että Jumala käyttää seurakuntaanne parasta aikaa varsin tehokkaasti.” Näin kokemustaan kuvaa eräs juhlavieraista. Hän näkee palvelutehtävien suotuisana vaikutuksena sen, että ne rakentavat ystävyyttä. Juuri tämän kaltaista ystävyyttä hän kertoo juhlassakin havainneensa.

Nykyisen työn, jäsenten välisen rakkauden sekä Jumalan uskollisuuden varassa seurakunta voi kääntää katseensa myös tulevaan. Juhlatilaisuuden ohjelmassa sitä kohti suuntasi vahvimmin pastori Tapio Lohikko, joka muistutti juhlapuheessaan seurakunnalla olevan paljon hyvää ja arvokasta sekä menneisyydessä että tässäkin hetkessä. Siksi sillä tulee olla rohkeutta luottaa Jumalalla olevan lahjoja annettavaksi myös tulevaisuudessa.

Juhlassa viihdyttiin
Juhla ei synny pelkästä ohjelmasta. Liisa Rajalan kädenjälkeä kirkon koristamisessa ja pitopalvelun valmistamaa juhla-ateriaa kiiteltiin. Talonmiespariskunnan panos oli positiivisessa mielessä näkymätön, kirkko oli siisti ja puhdas. Tärkein juhlien osatekijöistä on kuitenkin juhlaväki. Ihmiset tekevät juhlan ja sen tunnelman. Nyt se oli välitön ja vapaa. Nimettömäksi jättäytyvä juhlavieras toteaa:

— Juhlassa koin, että seurakuntanne on raikas, ulospäin suuntautuva, avoin, utelias, huumorintajuinen seurakunta. Ei pönötä tai patsastele, ei ole itseriittoinen, ei tarjoa valmiita vastauksia vaan on valmis pohdintaan ja keskusteluun, valmis kulkemaan jonkun kanssa vaikeissa tilanteissa.

Samansuuntaisesti kokemuksensa tiivistää myös Silva Paunonen. Hän koki juhlan kokonaisuudessaan seurakuntamme näköiseksi.

— Ei pönötystä, paljon esiintyjiä lapsista vanhuksiin, hyvää musiikkia, ja asioiden esittelyä rehellisesti mutta kunnioittavasti. Oli kiva nähdä tupa täynnä väkeä ja mukavaa, että suurin osa jäi myös syömään yhdessä.

Ruokasalin puheensorinasta päätellen juhlavieraat viihtyivät sekä juhlassa että toistensa seurassa. Tästä on nimenomaan seurakunnan hyvä lähteä kohti seuraavaa 125 vuottaan, Jumalan uskollisuuden varassa.

Tampereen Baptistiseurakunta kiittää kaikkia sitä juhlavuotensa johdosta muistaneita ja juhlimaan saapuneita sekä juhlan järjestelyihin osallistuneita!

Maija Latvala