-

|

Tarkista näkysi – tasapainota osatekijät

Tapio Sätilä
Tapio Sätilä

Seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK) periaatteita on esitelty ja käytetty usealla taholla. Periaatteet selkiytyivät, kun SLK:n isä Christian A. Schwarz vieraili syksyllä HS-konferenssissa. Omalta osaltani merkityksellistä oli viettää kolme päivää Schwarzin kanssa. Sain intoa, kokonaisnäkemystä ja kuulin kehityssuunnitelmista, joita SLK:ssa kansainvälisesti on. Schwarzin väriajattelun selkiytyminen auttaa minua jatkossa paremmin ymmärtämään erilaisuutta, joka Kristuksen ruumissa, seurakunnassa, on.

Vuonna 2011 seurakuntatutkimuksen teki 12 uutta seurakuntaa ja 4 neljä teki toisen tutkimuksen.  Seurakunnan luontaisen kehityksen –tutkimus on hyödyllinen jo ensimmäisellä kerralla. Tulos kertoo vahvuuksista ja monesti olen kuullut palautteen, että ”joo, tää on kyl kohdallaan, tämmönen meidän tilanne on”. Totuus tekee tässäkin vapaaksi, on hyvä olla aidosti oma itsensä. Vahvuuksien lisäksi tulos antaa vinkin kehittämiskohteista, joihin käydä käsiksi.

Schwarz painotti prosessin merkitystä. Kun seurakunnassa sitoudutaan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kasvuun, tulee myös määrällistä kasvua. SLK-ajattelussa määrällinen ja laadullinen kasvu nähdään toisiaan tukeviksi. Kehittäminen sisältää henkilökohtaisen kasvun ja Schwarz antoi tähän hyviä vinkkejä ja käytännön kokemuksia. Jokainen tarvitsee mentorin, rinnalla kulkijan, joka auttaa näkemään itselle sokeita elämänalueita. Vain tällaisen tukihenkilön avulla ihminen pääsee kasvamaan kutsumuksensa mittaiseksi. Sama pätee seurakuntayhteisöön, joista jokainen tarvitsee kasvua tukevaa henkilöä. Miten tämä on teidän seurakunnassanne hoidettu?

Jos et päässyt Schwarzia kuulemaan viime vuonna, niin sinulla on uusi tilaisuus. Hän tulee Hengen uudistuksen kesäpäiville Hyvinkäälle elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sisältö on vielä auki, mutta varmasti käsittelyssä on jotain sellaista, joka auttaa meitä ymmärtämään, kuinka Jumala haluaa seurakuntansa kasvavan.

Yksi painopistealue SLK-työssä on ollut SLK-valmentajien kouluttaminen, jota on tehty menneen vuoden aikana. Iso kirja –opistolla on helmikuun 10-12. kurssi, joka sopii kaikille SLK:sta kiinnostuneille. Kari Pölösen osuus alkaa ”Tarkista näkysi” -teemalla. Koska yksipuolisen hengellisyyden ihanteet sekä jarruttavat lähtöä SLK-prosessiin että hankaloittavat käynnissä olevaa prosessia, on etsittävä ”radikaalia tasapainoa”. Tämä tarkoittaa kaikkien osatekijöiden huomioon ottamista, mihin perehdytään kurssin aikana.

Tarkista näkysi, tasapainota kutsumuksesi osatekijät ja kasva Jumalan antamaa kasvua vuonna 2012!

Kirjoittaja on SLK:n
toiminnanjohtaja

www.isokirja.fi
www.ncd.fi