-

|

TIETO PAISUTTAA – ÄLÄ SIIS OPISKELE?!

Älä opiskele!

Useiden seurakuntien piirissä on pitkään vallinnut epäluuloinen suhtautuminen pastoreiden teologian opiskeluun. Opiskelu nähdään jollain lailla huonona asiana ja Pyhän Hengen toiminnan vastakohtana. Monet niistä, jotka esittävät seurakunnassa tällaisia väittämiä, yrittävät totta kai perustella kantaansa Raamatulla. Tähän aiheeseen kuuluisin esimerkki lienee 1. Korinttilaiskirjeen jae 8:1, jossa Paavali kirjoittaa: ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa”. Tätä jaetta monet hokevat iskulauseenaan ja sitä käytetään lyömäaseena niitä kohtaan, jotka ovat olleet innokkaita opiskelemaan (varsinkin teologiaa!).

Tarkoittaako Paavali todella sitä, että mitä vähemmän henkilö opiskelee, sitä enemmän hän voi rakastaa? Pitäisikö uskovan vältellä opiskelua? Miten tämä jae ylipäätään sopii Paavaliin, joka oli tuon ajan huippukoulutettu mies? Tämä jae vaatii hiukan tarkempaa analyysia.

Ota huomioon asiayhteys

Raamattukouluaikoina eräällä kurssilla hoettiin erästä toista iskulausetta: ”Konteksti on kuningas!” Raamatunlukijan on aina muistettava eräs tärkeä asia: jokainen jae on osa suurempaa kokonaisuutta. Mannalappuja nostelemalla kenestäkään ei ole koskaan tullut, eikä tule koskaan tulemaan hyvää raamatuntutkijaa. Tämä on totta varsinkin Uuden testamentin kirjeiden kohdalla, joissa kirjoittajat joutuvat vastaamaan eri seurakuntien tilannekohtaisiin ongelmiin. 1. Korinttilaiskirje on tässä suhteessa muita UT:n kirjeitä kinkkisempi, koska a) seurakunta on keittänyt todella sekavan sopan erinäisissä asioissa ja b) useissa kohdissa Paavali lainaa seurakuntalaisten iskulauseita, ja vastaa niihin. Tämän huomiotta jättäminen on johtanut siihen, että joidenkin mukaan Paavali ei nähnyt hyvänä asiana miehen ja naisen välistä seksuaalista kanssakäymistä (7:1). Ellei lukija huomaa, että Paavali lainaa korinttilaisten iskulausetta ampuakseen sen alas, hänen tekstiään tulkitaan juuri päinvastaisella tavalla kuin hän odottaisi. Muutama sana Korintin seurakunnasta.

Mistä on kysymys?

Korintin kaupungista oli aikojen saatossa muodostunut valtava sekoitus eri uskontoja ja kulttuureja. Olennaista on huomata, että arkeologit ovat löytäneet ainakin 26 eri pyhäkköä, joissa pakanat uhrasivat uhrejaan epäjumalille. 1. Korinttilaiskirjeestä tulee selkeästi ilmi, että seurakunnalla oli monia ongelmia epäjumalantemppeleiden ja niihin liittyvien asioiden kanssa.

Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa näkyy eräs sama asia: epäjumalanpalvontaan liittyi aina moraalittomuus (ks. 2. Moos. 32; Ap.t. 15:29; Ilm. 2:14, 20). Ei ole siis sattumaa, että kun osa seurakuntalaisista jatkoi vanhasta tottumuksesta epäjumalien temppeleissä kulttiaterioille osallistumista (luvut 8-10), osa miehistä luisui moraalittomuuteen porttojen kanssa (luku 6).

Paavali on lähettänyt korinttilaisille kirjeen (joka on kadonnut), jossa hän on nuhdellut heitä näistä asioista (5:10-11). Korinttilaiset ovat kuitenkin asettuneet vastakkaiselle linjalle, ja he ovat lähettäneet Paavalille uhmakkaan vastauskirjeen. Tähän kirjeeseen Paavali puolestaan vastaa 1. Korinttilaiskirjeessä luvusta 7 eteenpäin aihe kerrallaan. Lukija huomaa hyvän käännöksen pohjalta, että Paavali käsittelee korinttilaisten kirjeen aiheita yksi kerrallaan (”mitä tulee siihen mistä kirjoititte” 7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1,12).

Luvuissa 8-10 aiheena on epäjumalien temppeleissä kulttiaterioille osallistuminen. Jakeessa 8:1 Paavali lukee korinttilaisten kirjettää ja kirjoittaa (tulkittu käännös): ”Mitä tulee epäjumalille uhratun lihan syömiseen temppeleissä”. Lukijan on oltava tarkkana, koska nyt Paavali lainaa korinttilaisten kirjettä: ”te sanotte ’meillä kaikilla on tieto’”.

Mistä tiedosta on kysymys? Onneksi tämän tiedon sisältö selitetään jakeessa 4: ”Me tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa, ja ettei ole muuta kuin yksi Jumala.” Aiheeseen liittyen Paavali lainaa korinttilaisten iskulausetta vielä jakeessa 8: ”Ei ruoka lähennä meitä Jumalaan. Jos olemme syömättä, emme mitään menetä. Jos syömme, emme siitä hyödy.” Kannattaa laittaa merkille, että jakeessa 9 Paavali kuvaa tätä vapautta ”teidän vapautena”.

Nyt tiedämme tarkemmin millaiseen ongelmaan Paavali joutuu ottamaan kantaa. Korinttilaiset tietävät, että epäjumalia ei ole olemassa (aivan oikein), ja he tietävät, että sillä mitä me syömme, ei ole Jumalalle mitään merkitystä (aivan oikein). Niinpä he katsovat voivansa osallistua epäjumalien temppeleissä epäjumalanpalveluksen yhteydessä vietettyyn kulttiateriaan ystäviensä kanssa. Korinttilaiset ovat omaksuneet kreikkalaisten filosofien asenteen: ”Tee kaikkea mitä haluat, äläkä annan muiden ihmisten rajoittaa päätöksiäsi.” Korinttilaisilla on asenneongelma. He eivät käyttäydy rakkauden pohjalta, kuten Jeesuksen seuraajan pitäisi, vaan tiedon pohjalta.

Mitä Paavali sanoo? Vaikka hän on samaa mieltä lainattujen lauseiden kanssa, hän on eri mieltä korinttilaisten johtopäätöksestä. Paavali kieltää uskovia osallistumasta kulttiaterioille epäjumalien temppeleissä. Lukijan on kuitenkin syytä huomata, että Paavali käsittelee tätä aihetta kokonaiset kolme lukua. Luvussa 8 Paavali kieltää tällaisen toiminnan eettisillä perusteluilla, luvussa 10 teologisilla perusteluilla.

Missä on ongelma? Siinä, että ”kaikilla ei tätä tietoa ole [että epäjumalia ei todella ole olemassa]” (8:7). Osa seurakuntalaisista joutui hämmennyksiin, kun he näkivät muita uskovia kulttiaterioilla. Monille korinttilaisille usko yhteen ainoaan Jumalaan oli vain pään tietoa, koska he olivat tottuneet epäjumalien todellisuuteen. Jos tällainen henkilö ajautuu itsekin uudelleen kulttiaterioille, se turmelee hänen uskonsa lopullisesti. Paavali yrittää osoittaa, että vaikka ”vahvat” yrittävät auttaa ”heikkoja” uskossaan eteenpäin, suunnitelma kääntyy päälaelleen.

Paavali ei puhu opiskelusta

Luvun 8 pointti on siinä, että Paavali nuhtelee tiettyjä korinttilaisia väärästä asenteesta. Uskovat eivät saa toimia kylmästi tietonsa pohjalta, vaan heidän täytyy toimia rakkaudesta käsin, etsien muiden ihmisten parasta. He eivät voi jatkaa epäjumalantemppeleissä käymistä, koska tällainen käytös johtaa muiden uskovien uskon turmeltumiseen (muista lukea myös luku 10!). Jos henkilö tekee kaikki päätöksensä kylmästi tiedon pohjalta, hänen toimintansa alkaa vahingoittaa muita. Rakkaudesta käsin tehdyt päätökset sen sijaan rakentavat.

Jae 8:3 vaikuttaa sekavalta ja kreikankieliset käsikirjoitukset vetävät kahteen eri suuntaan. Joidenkin käsikirjoitusten mukaan Paavali nimittäin tiivistää ajatuksensa tässä jakeessa seuraavasti: ”Mutta joka rakastaa, hän todella tietää”. Tämä vaihtoehtoinen teksti sopii täydellisesti asiayhteyteen (vaikka yksikään suomenkielinen käännös ei ikävä kyllä seuraa tätä vaihtoehtoa).

Todellinen tieto on Paavalin mukaan saavutettu silloin, kun henkilö ymmärtää rakkauden olevan paras motiivi toimia muiden hyväksi. Paavali ei siis tässä jakeessa puhu sanaakaan opiskelemisesta. Hän on yksinkertaisesti huolissaan siitä, että korinttilaiset ovat ymmärtäneet väärin sen, millä perusteella Jeesuksen seuraajat tekevät päätöksiään.

Mitä tulee opetukseen ja opiskeluun, Jeesus kehotti siihen kaikkia seuraajiaan (Matt. 28:19-20). Olemmehan me juuri opetuslapsia! Kannustakaamme siis toinen toisiamme teologian opiskeluun. Sen avulla tällaisetkin väärinkäsitykset voidaan korjata.

Janne Saarela