-

|

Tillsammans – Yhdessä!

Ensi kuussa baptistit kokoontuvat yhteisiin kesäjuhliin Hummelholmeniin. Edelliset yhteiset juhlat pidettiin 10 vuotta sitten Pännäisissä, jossa juhlittiin baptistien sataviisikymmenvuotista taivalta Suomessa teemalla Tulevaisuus ja toivo.

Tällä kertaa teema on Tillsammans – Yhdessä ja sillä tahdomme osoittaa, kuinka paljon meillä on yhteistä historiaa ja että voimme yhdessä tehdä enemmän kuin yksin. Ennen kaikkea teema korostaa, että olemme yhtä Kristuksessa, joka yhdistää meidät. Ajatus on, että tämän vuoden konferenssi olisi aidosti ja toimivasti kaksikielinen. Kaikissa yhteisissä juhlakokouksissa käytetään molempia kieliä. Mitä kieltä kukin käyttää keskusteluissa kokousten välillä, sen saa päättää jokainen itse.

Baptistiherätyksen kasvun aikana 1800-luvulla seurakuntien toiminta oli usein kaksikielistä. Näin oli monilla paikkakunnilla, mutta baptistiseurakunta Viipurissa oli omaa luokkaansa. Kirkkohistorioitsija Gregory L. Nichols toteaa Viipurin työn olleen monikulttuurista. Kaupungin baptistit kokoontuivat suomenkielisissä, ruotsinkielisissä, saksankielisissä ja venäjänkielisissä ryhmissä yhdessä ja erikseen. Venäjän Baptistiunionin perustaja Ivan Kargel asui Viipurissa 1890-luvulla, ja hänen saarnatessaan saksankielellä puhe tulkattiin suomeksi ja ruotsiksi. Yhteys venäjänkielisiin baptisteihin oli silloin kiinteä. Yhä tänä päivänä myös Venäjän baptistit näkevät hengelliset ja historialliset juurensa Ahvenanmaan 1856 perustetussa baptistiseurakunnassa.

Luterilaiset ja baptistit (suomenkieliset ja ruotsinkieliset yhdessä) ovat käyneet ekumeenista vuoropuhelua lähes 20 vuoden ajan vuodesta 1997 alkaen. Ennen dialogia luterilaisten kanssa suomenkielisten ja ruotsinkielisten baptistien yhteistyö ja kanssakäyminen oli ollut vähäistä. Siksi kirkkoneuvos Cantell viisaasti kehotti baptisteja ensin keskustelemaan keskenään uskostaan ja identiteetistään.

Baptistit pitivät yhteiset keskustelut, ja tämä prosessi auttoi molempia ymmärtämään enemmän toisiaan. Suomen Baptistikirkko ja Finlands svenska baptistsamfund jakavat yhteisen historian ja hyvin samankaltaisen kehityksen. Niin kuin monet muutkin seurakunnat maassamme, ovat myös baptistit osoittaneet avoimuuttaan muiden kulttuurien ihmisille. Pakolaisuus ja maahanmuutto ovat tuoneet sitä seurakuntien keskelle. Ajankohtaisia yhteisiä haasteita ovat burmalaiset karenipakolaiset, jotka ovat liittyneet seurakuntiimme ja tarvitsevat tukeamme.
Kesäjuhlien seminaarissa lauantaina pohditaan yhteistä historiaamme ja tulevaisuuden näkymiä. Mitä voimme oppia historiasta ja kuinka voisimme toimia läheisemmässä yhteistyössä tulevaisuudessa? Kun Kristus saa olla yhteisen kokoontumisemme keskipisteenä, Hän yhdistää meidät. Kun tulemme yhteen, Jumala voi antaa meille enemmän kuin osaamme edes ajatella tai toivoa.

Tervetuloa juhlille!

Peter Sjöblom ja Jari Portaankorva