-

Elämän taitekohdat

Baptistikirkon pastoreilla ja useilla vanhimmistojen jäsenillä on virallinen vihkioikeus, jota ei ole rajattu sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan vihittävät kuuluvat tai eivät kuulu. Ole siis yhteydessä sinulle tutuimman baptistiseurakunnan pastoriin tai johtajaan vihkimiseen liittyvien asioiden sopimiseksi.

Mikäli olette puolisosi kanssa molemmat kirkkokuntamme jäseniä, teidän on sovittava yhdessä, liitättekö lapsenne baptistikirkon rekisterijäseneksi. Mikäli päätätte toimia näin, täyttäkää kotiin postitettava Digi- ja väestötietoviraston lomake päätöstänne vastaavalla tavalla. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös lapsen nimi viranomaisille.

Mikäli puolisosi ei kuulu kirkkokuntaamme, teidän on sovittava yhteisesti, minkä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi lapsenne liitetään. Lapsi voidaan myös jättää liittämättä uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen.

Mikäli haluatte järjestää lapsellenne siunaustilaisuuden, olkaa yhteydessä seurakuntanne tai teille tutuimman seurakunnan pastoriin tai johtajaan asian sopimiseksi. Osa perheistä haluaa paljastaa lapsen nimen vasta siunaustilaisuuden yhteydessä. Lapsenne voidaan siunata erillisen tilaisuuden sijaan myös seurakunnan jumalanpalveluksessa.

Luterilaisessa kirkossa virallisena kummina voi toimia vain luterilainen henkilö tai jonkin toisen lapsikasteen hyväksyvän kirkon jäsen. Käytännössä kummin tehtävää kuitenkin hoitaa se, jolle lapsen vanhemmat kyseisen vastuun antavat. Monet kasteen toimittavat papit ottavat myös epäviralliset kummit mielellään mukaan kastetoimitukseen samanarvoisessa asemassa virallisten kummien kanssa. Kummitodistusta et kuitenkaan todennäköisesti saa.

Seurakuntakoulu, eli seuris, vastaa kirkkokunnassamme rippikoulua. Se on yleensä leirimuotoisena järjestettävä kokoontumis- ja oppimistilanne. Leirille kutsutaan kirkkokunnan jäsenrekisteriin kuuluvat 15 +/- 1 vuotta järjestämisvuotena täyttävät sekä samanikäiset Suomen baptistikirkon paikallisseurakuntiin kuuluvien henkilöiden lapset tai seurakuntien toimintaan osallistuvat nuoret. Leiri on avoin myös muille samanikäisille tai vanhemmille. Mikäli et saa kutsua seurikselle postissa, löydät sitä koskevat tiedot kevään aikana tältä sivustolta.

Seuriksen järjestämistä ohjaa Jeesuksen seuraajilleen antama käsky (Mark. 13:10): Evankeliumi tulee julistaa kaikille luoduille. Seurakuntakoulu tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja lähestyä Jumalaa sekä tiedon, toiminnan että koettavan yhteyden kautta. Seuriksella tutkitaan Jumalan suurta suunnitelmaa, joka koskee niin luomakuntaa, ihmiskuntaa kuin ihmisyksilöitäkin. Leirille osallistuvalla on mahdollisuus pohtia omaa suhdettaan Jumalaan.

Monet baptistikotien lapset haluavat osallistua kavereidensa kanssa myös luterilaisen kirkon rippikouluun. Tästä syystä toivotamme nuoret tervetulleiksi seurikselle tarvittaessa jo vuotta ennen rippikoulua tai vasta rippikoulun jälkeen.

Baptistikirkon seurakuntien työntekijät palvelevat hautaan siunaamisessa. Ole asian tiimoilta suoraan yhteydessä jonkin paikallisseurakuntamme pastoriin tai johtajaan.

Perunkirjoitusta tehdessä on tarpeen tilata vainajan virkatodistus. Baptistikirkkoon kuuluneen vainajan virkatodistus tilataan aina Digi- ja väestötietovirastosta. Ole yhteydessä viraston asiakaspalveluun tai johonkin viraston palvelupaikoista.