Mikko Tassia

|

RAAMATTU 1000 UUDELLE KIELELLE VUOTEEN 2050?

Maailmassa on yli 7000 kieltä. Raamatunkäännöstyön tilastot kertovat, että tällä hetkellä koko Raamattu on käännetty 743 kielelle, Uusi testamentti 1682 kielelle ja joku Raamatun osa 1262 kielelle. Koko Raamattu on siis käännetty vain 10 %:lle maailman kielistä. Toivoa kuitenkin on, sillä Raamatun käännöstyö on ottanut isoja askelia viime vuosina.

Raamatunkäännösprojekteja aloitetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2023 Raamatun käännösprojektien määrä uusille kielille (3742) ylitti niiden kielten määrän (3652), joille Raamattua ei ole vielä käännetty. Itse edustan vähemmän tunnettua, mutta varsin dynaamista ja nopeasti kasvavaa, Raamatun käännösjärjestöä nimeltä The Word for the World Bible Translators, jonka Suomen osasto on nimeltään The Word for the World -raamatunkäännöskonsultit ry.

Kansalliset kääntäjät

Raamatun heprean opettaja oppilaidensa keskellä

The Word for the World Bible Translators on Etelä-Afrikassa vuonna 1981 perustettu järjestö, joka on tuntemattomuudestaan huolimatta ollut aloittamassa nykyään niinkin itsestään selvänä pidettyä asiaa kuin kansallisten Raamatun kääntäjien kouluttamista kääntämään Raamattu omalle kielelleen. Skeptikkojen epäilyistä huolimatta, käännökset ovat osoittautuneet laadukkaiksi, ja tämä on se suunta mihin käännöstyötä nykyään pyritään viemään.

Kansallisten kääntäjien käyttäminen kääntäjinä tuottaa käännöksiä, jotka ovat luonnollisempia ja siksi kieliyhteisön paremmin hyväksymiä ja ymmärtämiä kuin ei-äidinkielisen kääntäjän käännökset vieraalle kielelle. Kansalliset kääntäjät ovat myös matalamman tulotason maissa kustannuksiltaan huikean paljon edullisempaa työvoimaa kuin korkeamman tulotason maista lähetetyt työntekijät.

Silti ulkomaisia työntekijöitä tarvitaan erityisesti kansallisten kääntäjien kouluttamiseen ja käännösten tarkastamiseen Raamatun alkukieliä vasten, sillä monien käännöstyön kohdemaiden koulutustaso ei ole aina niin korkea kuin niiden ulkopuolella. Tämän tähden myös Suomen osastomme The Word for the World -raamatunkäännöskonsultit ry. on olemassa. Toki toivomme ja teemme työtä sen eteen, että myös konsultointi siirtyisi aikaa myöten paikallisen kieliyhteisön suorittammaksi käännöstarkastukseksi. Tämä edellyttää usein uusien konsulttiehdokkaiden lisäkoulutusta.

Ryhmäkonsultaatiot

Toinen järjestömme käyttämä innovaatio on ns. ryhmäkonsultaatio. Tämä työmuoto taitaa olla yhä vain The Word for the World Bible Translators -järjestön erikoisuus. Ryhmäkosultaatiossa raamatunkäännöskonsultti tarkastaa yhdellä kertaa useamman samaan kieliryhmään kuuluvan raamatunkäännöksen. Itse tarkastin viimemmäksi yhdellä kertaa 12 samaana kieliryhmään kuuluvaa raamatunkäännöstä. Tämä nopeuttaa käännöstyötä huomattavasti ja alentaa työn kustannuksia. Sillä on myös se etu, että kun yksi käännösryhmä löytää ratkaisun johonkin omankieliseen raamatunkäännökseen liittyvään ongelmaan, toinen samaan kieliryhmään kuuluva voi todennäköisemmin käyttää ko. ratkaisua hyväksi omassa käännöksessään. Useimmiten yksikään käännösryhmä ei myöskään halua olla toista huonompi tai hitaampi, mikä johtaa työn nopeampaan edistymiseen.

Diploma in Bible Translation opiskelijoita

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖN UUSIA INNOVAATIOITA

Muita viime vuosien uutuuksia, joita raamatunkäännösjärjestöt ovat lanseeranneet ovat ns. suulliset raamatunkäännökset ja tekoälyn käyttäminen Raamatun kääntämiseen.

Suulliset raamatunkäännökset

Suulliset raamatunkäännökset loikkaavat suoraan kirjallisen kulttuurin yli suullisten kulttuurien elämään, joiden kielillä ei ole kirjoitettuja tekstejä. Kirjoitussysteemiä ei tarvitse kehittää kääntämistä varten eikä lukutaitotyötäkään tarvita kirjoituksen opettamiseen. Tämä nopeuttaa käännöstyötä, tekee siitä edullisempaa ja saattaa Raamatun tekstin nopeammin kuulijoiden ulottuville kuin Raamattu kirjallisessa muodossa. Toki näillekin kielille pyritään aikaa myöten saamaan myös kirjallinen Raamatun käännös.

Tekoäly

Tekoälyn käyttöä raamatunkäännöstyössä on kokeiltu ja joidenkin arvioiden mukaan tekoälylle voidaan opettaa uusi kieli noin kolmessa vuodessa, minkä jälkeen käännöstyö on lähes automaattista. Lähes, sillä käännös pitää tietysti tarkastaa ja sen luonnollisuus tulee tarkastaa kieliyhteisön kielitajua vastaavaksi. Puutteena tässä voi olla se, että jos kieliyhteisö ei ole osallistunut kääntämiseen aktiivisesti ns. omistajuus voi olla heikompaa. Luulisin, että tämä ei ole käännöksen käyttäjälle kuitenkaan kovin iso ongelma. Aika näytää sen, jos näitä käännöksiä alkaa tulla käyttäjien ulottuville.

RAAMATTU 1000 UUDELLE KIELELLE VUOTEEN 2050 MENNESSÄ?

Osallistuin viime vuonna The Word for the World Bible Translators -järjestön konferenssiin Etelä-Afrikassa, jossa otimme tavoitteeksi kääntää koko Raamattu vuoteen 2050 menessä 1000:lle kielelle, joille sitä ei ole koskaan aikaisemmin käännetty. Olemme tästä tavoitteesta aloittaneet jo kolmasosan ja raamatunkäännösprojektien määrä kasvaa tasaista vauhtia tuota tavoitetta kohti. Konfrenssin teema oli ”Do Impossible!” (suom. “Tee mahdoton!”). Siltä se voi näyttää, mutta Jumalan avulla tämä on mahdollista ja se vaatii meidän kaikkien Jeesukseen uskovien yhteistä ponnistusta kansojen saavuttamisksi evankeliumilla.

Osallistu

Jos haluat olla mukana jossain suuren mittakaavan Jumalan työssä, jolla on mullistava vaikutus kansoihin evankeliumin muuttaessa yksilöiden ja yhteisöjen elämää, tue raamatunkäännöstyötä!

Rukoile kansojen puolesta, rukoile raamatunkäännöstyön puolesta, tue raamatunkäännöstyötä taloudellisesti, tule mukaan työhön muulla tavalla jos koet Jumalan sinua siihen kutsuvan!

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja silloin tulee loppu.” (Matt. 24:14)

The Word for the World -raamatunkäännöskonsultit ry.

Lisätietoa: https://www.twftw.org/ https://twftwf.weebly.com/ twftw.finland@gmail.com tai infofinland@twftw.org