-

Jäsenyysasiat

Nopein ja kätevin tapa tarkistaa, oletko kirkkokuntamme tai jonkin toisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, on seuraava:

  • Avaa selaimellasi Suomi.fi-verkkopalvelu.
  • Tunnistaudu palvelussa – eli kirjaudu sisään – esimerkiksi pankkitunnusten avulla.
  • Kun olet tunnistautunut, valitse palvelun oikeasta yläreunasta avattavasta hampurilaisvalikosta ”Rekisterit”.
  • Valitse avautuvalta sivulta Digi- ja väestötietoviraston rekisteröimät ”Henkilötiedot”.
  • Luetteloitujen henkilötietojen joukossa on ”Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys”. Sen avaamalla näet, minkä uskonnollisen yhdyskunnan jäsen olet.

Mikäli et voi käyttää sähköistä palvelua, käänny Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelun puoleen. (https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu) Kirkkokuntamme henkilökunnalla ei ole pääsyä uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiä koskevaan viranomaisrekisteriin, joten emme voi tarkistaa jäsenyysstatusta puolestasi.

Kirkkokuntaamme liitytään pääsääntöisesti samalla, kun liitytään johonkin paikallisseurakunnistamme. Seurakunnan jäseneksi ottamisesta päättää seurakuntakokous, joka on useimmissa seurakunnissamme antanut päätösvallan asiassa seurakuntaa johtavalle vanhimmistolle. Seurakunnan jäsenyyden edellytyksenä on, että jäseneksi haluava on uudestisyntynyt kristitty, joka kastetaan. Mikäli liittyjä on jo aiemmin uskovana kastettu, uutta kastetta ei toimiteta.

Seurakuntaan liittymisen yhteydessä täytetään Digi- ja väestötietovirastolle toimitettava ilmoituslomake uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. Lomakkeessa tulee olla sekä liittyjän että seurakunnan edustajan allekirjoitukset. Joko liittyjä tai seurakunnan edustaja lähettää tai vie lomakkeen yhteen Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoista. Skannatun tai kuvatun lomakkeen voi toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon myös suojatun sähköpostin liitteenä. Baptistikirkon paikallisseurakunnat auttavat sinua liittymistä koskevissa asioissa.

Kirkkokuntamme säännöt antavat paikallisseurakunnalle mahdollisuuden esittää kirkkokunnan hallitukselle, että rekisterijäseneksemme liitettäisiin myös sellainen täysi-ikäinen henkilö, joka ei samalla liity mihinkään paikallisseurakunnistamme. Hallitus tekee päätöksen asiasta. Tämänkaltaiset tapaukset ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia.

Alle 12-vuotiaan lapsen voi liittää kirkkokuntamme niin sanotuksi rekisterijäseneksi Digi- ja väestötietovirastolle toimitettavalla ilmoituslomakkeella, joka koskee uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymistä.  

Tyypillisimmin näin toimitaan samalla, kun lapsen vanhempi/vanhemmat liittyvät johonkin paikallisseurakunnistamme. Koska lapsen liittäminen uskonnolliseen yhdyskuntaan edellyttää lain mukaan huoltajien yhteispäätöstä, molempien huoltajien on allekirjoitettava lomake. Lasta ei liitetä tässä yhteydessä minkään paikallisseurakunnan jäseneksi.

Myös yli 12-vuotias alaikäinen voidaan rekisteröidä baptistikirkon jäseneksi edellä mainitulla lomakkeella, mikäli sekä lapsi että molemmat huoltajat tähän suostuvat. Tällöin lomakkeen allekirjoittavat sekä huoltajat että alaikäinen itse.

Alaikäinen voi niin halutessaan ja huoltajien suostumuksella liittyä myös paikallisseurakunnan jäseneksi, mikäli seurakunta asian hyväksyy. Tässäkin tapauksessa liittyjän on oltava uudestisyntynyt kristitty, joka kastetaan.

Vastasyntynyt on mahdollista liittää baptistikirkon rekisterijäseneksi samalla kotiin postitettavalla lomakkeella, jolla Digi- ja väestötietovirastolle ilmoitetaan lapsen nimi. Vaikka lapsen toinen tai molemmat huoltajat kuuluisivat baptistikirkkoon, lasta ei ole välttämätöntä liittää kirkkokuntamme jäseneksi.

Digi- ja väestötietoviraston (entinen Maistraatti) näkökulmasta kaikki uskonnolliseen yhdyskuntaamme liittyneet tai siihen alaikäisenä liitetyt ovat jäseniämme. Viranomainen ei siis erittele paikallisseurakuntiimme kuuluvia jäseniä niistä jäsenistä, jotka eivät kuulu seurakuntiimme. Vaikka kirkkokuntana nimitämme jälkimmäisenä mainittuja rekisterijäseniksemme, rekisteriviranomaisen kannalta jokainen jäsenemme on rekisterijäsen.

Seurakuntamme ovat puolestaan hengellisiä yhteisöjä, joihin on aina kuulunut jossain määrin myös jäseniä, jotka eivät syystä tai toisesta ole liittyneet virallisesti kirkkokuntaamme. Nämä henkilöt eivät ole viranomaisten näkökulmasta jäseniämme, vaikka paikallisseurakunta pitäisikin heitä jäseninään.

Suomen baptistikirkosta erotaan samalla tavoin kuin muistakin uskonnollisista yhdyskunnista. Helpoiten ja nopeimmin se käy Suomi.fi-palvelun kautta. Toimi näin:

  • Kun olet tunnistautunut palveluun, valitse oikeasta yläreunasta avattavasta hampurilaisvalikosta kohta ”Rekisterit”.
  • Valitse avautuvalta sivulta Digi- ja väestötietoviraston rekisteröimät ”Henkilötiedot”.
  • Avautuvien henkilötietojen joukossa on ”Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys”. Tiedot avattuasi näet, missä uskonnollisessa yhdyskunnassa tai yhdyskunnissa jäsenyytesi on voimassa. Samassa yhteydessä on linkki ”Eroa tästä uskonnollisesta yhdyskunnasta”. Toimi linkin kautta avautuvien ohjeiden mukaisesti.

 

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen onnistuu myös Digi- ja väestötietoviraston ilmoituskaavakkeen avulla. Ilmoitukseen uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta täytetään omat tiedot, minkä jälkeen lomake päivätään ja allekirjoitetaan. Lomaketta ei tarvitse lähettää paikallisseurakuntaan tai kirkkokuntamme toimistoon, vaikka siinä on paikka myös seurakunnan tai kirkkokunnan edustajan allekirjoitukselle. Lomake toimitetaan postitse suoraan mihin hyvänsä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit lähettää skannatun tai kuvatun lomakkeen myös suojatun sähköpostin liitteenä. Ohjeet sähköpostin lähettämiseen löydät Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelun yhteystietosivulta

Kyllä. Tämänkaltainen tilanne voi syntyä ainakin kahdella tavalla. Toinen niistä liittyy huoltajien aikanaan tekemään valintaan liittää alaikäinen lapsi kirkkokuntamme jäseneksi. Perheen elämäntilanteet ovat sittemmin voineet muuttua, eikä lapsi ole täysi-ikäiseksi vartuttuaan saanut vanhemmiltaan tietoa jäsenyydestään baptistikirkossa.

Toinen vaihtoehto on, että jäsenemme on liittynyt muuhun kuin baptistiseurakuntaan olettaen, että tässä yhteydessä jäsenyys kirkkokuntaamme katkeaa. Näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu, sillä esimerkiksi yhdistysmuotoiseen helluntaiseurakuntaan liittyminen ei vaikuta jäsenyyksiin virallisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Vuonna 2003 voimaan astuneen uskonnonvapauslain myötä on lisäksi syntynyt tilanne, jossa yhtäaikainen jäsenyys useammassa uskonnollisessa yhdyskunnassa on mahdollinen, elleivät uskonnolliset yhdyskunnat itse tätä mahdollisuutta rajaa. Suomen baptistikirkko ei ole näin toiminut, joten toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyvän henkilön on muistettava liittymisensä lisäksi erota baptistikirkosta, mikäli ei toivo jäsenyyksien olevan voimassa samanaikaisesti.

Oman jäsenyystilanteensa voi tarkistaa helpoiten kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Mikäli sähköisen palvelun käyttö ei ole mahdollista, kannattaa kääntyä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelun puoleen.

Onko kuvattujen esimerkkien lisäksi mahdollista, että jäsenyys kirkkokunnassamme on syntynyt vahingossa? Tämä edellyttäisi viranomaisen varsin epätodennäköistä inhimillistä erehdystä, sillä liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tehdään aina henkilötunnuksen avulla. Mikäli lomakkeessa ilmoitettu henkilötunnus ja nimi eivät täsmää, viranomaiset selvittävät asiaa. Toisen henkilön liittäminen uskonnolliseen yhdyskuntaan on teoriassa mahdollista identiteettivarkauden seurauksena. Tämänkaltaisen toiminnan rikoshyöty on kuitenkin vähäinen.

Oletko varma, ettet ole jäsenemme? Tarkista ensimmäisenä mahdolliset voimassa olevat jäsenyytesi uskonnollisissa yhdyskunnissa kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Mikäli sähköisen palvelun käyttö ei ole mahdollista, käänny Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelun puoleen.  Meillä ei ole kirkkokuntana suoraa pääsyä Digi- ja virastotietoviraston ylläpitämään jäsenrekisteriimme, joten emme voi tarkistaa jäsenyystietoja jäsentemme tai jäsenyydestämme eronneiden henkilöiden puolesta.

Mikäli tiedoistasi ilmenee, ettet ole enää kirkkokuntamme jäsen – tai et ole jäsenemme koskaan ollutkaan – ole yhteydessä Jari Portaankorvaan (jari.portaankorva@baptisti.fi / 044 388 1113). Näin saamme kirkkokuntana ylläpitämämme jäsenrekisterin ajan tasalle ja jäsenpostituksen osaltasi katkeamaan. On mahdollista, että emme ole saaneet Digi- ja väestötietovirastolta ilmoitusta jäsenyytesi päättymisestä. Voi myös olla, että sinut on syystä tai toisesta liitetty kirkkokuntamme reksiteriin, vaikka viranomaisten näkökulmasta et ole baptistikirkon jäsen. Tieto asiasta on meille arvokas.

Jäsenyytesi baptistikirkossa tai paikallisessa baptistiseurakunnassa ei pääty automaattisesti muuton myötä. Mikäli haluat liittyä lähempänä uutta asuinpaikkaasi kokoontuvaan baptistiseurakuntaan, ole yhteydessä kyseiseen seurakuntaan.

Mikäli haluat liittyä johonkin muuhun kuin baptistiseurakuntaan, saattaa olla tarpeen erota ensin baptistikirkosta. Esimerkiksi luterilainen kirkko edellyttää, että siihen liittyvät päättävät ensin jäsenyytensä muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Osaan uskonnollisista yhdyskunnista on kuitenkin mahdollista kuulua samanaikaisesti. Suomen baptistikirkko ei toistaiseksi edellytä, että sen jäsenet eivät ole jäseniä muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa.

Mikäli liityt esimerkiksi yhdistysmuotoiseen seurakuntaan, joka ei ole osa virallista uskonnollista yhdyskuntaa, voit halutessasi pitää jäsenyytesi baptistikirkossa edelleen voimassa.

Sääntöjemme mukaan tämä on mahdollista. Kirkkokunnan jäsenyydestä voidaan erottaa henkilö, jonka elämäntavan tai opinkäsityksen katsotaan antavan siihen aihetta. Erottamisesta päättää yhdyskunnan hallitus joko yksin tai jonkin paikallisseurakuntamme esityksestä. Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdyskuntakokoukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Yhdyskuntakokouksen asiaa koskeva päätös on lopullinen.

Käytännössä tilanne, jossa henkilö erotettaisiin kirkkokunnastamme vasten omaa tahtoaan, on äärimmäisen epätodennäköinen. Tilanteet, joissa erottaminen tulisi kysymykseen, pyritään hoitamaan neuvotellen ja keskustellen.

Kirkkokuntamme seurakunnat päättävät itsenäisestä sekä jäseneksi ottamisesta että jäsenyydestä erottamisesta. Mikäli seurakunnan jäsen saa aikaan pahennusta seurakunnassa huonon elämäntavan tai eriävän opinkäsityksen tähden, seurakuntaa johtava vanhimmisto voi sääntöjemme mukaan erottaa hänet seurakunnan jäsenyydestä. Seurakunnasta erotettu henkilö jää kuitenkin kirkkokuntamme rekisterijäseneksi. Hänellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä seurakuntakokoukselle.