Toivo Pilli

|

Jumalan valtakunnan merkit

Toivo Pilli

Kuressaaressa, Virossa lokakuussa 2022 pidetyssä konferenssissa “Tulkoon valtakuntasi” Toivo Pilli alusti aiheesta Jumalan valtakunnan merkit. Toivo työskentelee pastorina Virossa ja opettaa Amsterdamissa kansainvälisessä baptistiseminaarissa (IBTS).

Raamatun mukaan meidän pitäisi odottaa tulevaa Jumalan valtakuntaa. Vuorisaarnan Isä meidän -rukouksessa pyydämme ”tulkoon sinun valtakuntasi”. Kun sanomme tulkoon valtakuntasi, mitä me sillä tarkoitamme? Kuinka me rakennamme elämäämme tänä päivänä? Me odotamme Jumalan valtakunnan toteutumista täydellisenä tulevaisuudessa, mutta kuinka elämme sitä todeksi juuri nyt?

Elämäntapamme tulisi kertoa siitä millainen on valtakunta, jota odotamme. Uudessa testamentissa tulevasta valtakunnasta käytetään sanoja Jumalan valtakunta ja taivasten valtakunta, jotka kuvaavat Kristuksen kuningaskuntaa. Olemmeko nähneet valtakunnan merkit? Jeesus antoi esimerkin ja esikuvan, hän oli nöyrä ja hiljainen. Millaisia me olemme? Me etsimme usein vain kasvua ja numeroita.

1) Valtakunnan tunnuspiirteitä

Jumalan valtakunta on läsnä nyt tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Me kysymme usein mikä on hänen tulemuksensa merkki? Pitäisikö meidän sen sijaan etsiä käytännöllisiä merkkejä, jotka ovat vielä tärkeämpiä. Jumalan valtakunta merkitsi opetuslapsille Jumalan läsnäoloa, hänen herruuttaan ja hänen tulemustaan pelastamaan meidät.

Hän pelastaa meidät nyt ja tulevaisuudessa. Jeesus sanoi seuraajilleen tulevansa kerran takaisin ja heidän tulisi olla uskollisia palvelijoita, ei tehokkaita, mutta uskollisia. Meidän on oltava uskollisia, koska me nyt edustamme hänen valtakuntaansa. N.T. Wright kysyy analysoidessaan vuorisaarnaa millaisia ovat Jumalan valtakunnan ominaispiirteet ja sisältö?

2) Vuorisaarnan opetus valtakunnasta

Jeesus lainasi Jesajan luvun 61 profetian sanoja kuvatessaan tehtäväänsä: ”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta.”

Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tulemista, hyviä uutisia köyhille ja vapautta vankeudessa oleville. Jeesuksen opetuksesta voimme löytää seitsemän tunnuspiirrettä Jumalan valtakunnasta.

I) Jumalan läsnäolo (Jes 60:1-2)

II) Lunastus ja pelastus (Jes 54:7-8)

III) Rauha (Jes 60:17-18)

IV) Parantuminen (Jes 35:5-6, 8-10)

V) Ilo (Jes 65:18)

VI) Paluu karkotuksesta, parannus ja paluu Jumalan luo ( Jes 49:8)

VII) Vanhurskaus ja oikeus (Jes 42:1-7)

3) Autuaat ja Jesaja 61

Jeesuksen opetus vuorisaarnassa ja Jesaja 61 ovat Jumalan antama ideaali ja tavoite kuinka meidän tulisi elää nyt ja tulevassa valtakunnassa. Myös apostoli Paavali opetti Jumalan valtakunnan olevan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Vuorisaarnan opetuksen mukaan enää ei haudota kostoa silmä silmästä, vaan rakkaus on tullut tilalle. Jumala kutsuu iloon vihan sijaan ja anteeksiantoon katkeruuden sijaan. Jumala ei ole meistä kaukana. Meitä kutsutaan vieraanvaraisuuteen, huolenpitoon, avoimuuteen ja elämään autenttisen aidosti ihmisten keskellä. Ja elämään innostuneesti ja sitkeästi uskollisina Jumalan palvelijoita.