Pauli Rahkonen

|

Pyhän Hengen armolahjojen toiminta

Pyhän Hengen armolahjoja luetellaan 1.Kor. 12:8-11 ja Room. 12:6-8. Varmasti armolahjoja on noissa luetteloissakin mainittujen lisäksi muitakin. Taustalla on Jeesuksen lupaus ”toisesta Puolustajasta, Pyhästä Hengestä. Opetuslapset olivat murheellisia Jeesuksen poistumisesta heidän keskuudestaan. Pyhän Hengen tarkoitus on luoda tilanne, jossa ollaan niin kuin Jeesus ei olisikaan lähtenyt pois maan päältä. Toisin sanoen Pyhän Hengen tehtävä on korvata Jeesuksen poissaolo (ks. Joh. 14:16-18). Siispä kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sitä tekee myös Pyhä Henki.

Yksi Pyhän Hengen keskeisistä tehtävistä on yhdessä opetuslasten kanssa todistaa Jeesuksesta ja erityisesti hänen ylösnousemuksestaan: ”…kun Pyhä Henki tulee.., niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte…”(Joh. 15:26-27). Ilman tätä Pyhän Hengen todistusta meidän todistuksemme maailman ihmiselle on vain ”sana sanaa vastaan”.

Ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki todisti Jeesuksen ylösnousemuksesta kielilläpuhumisen lahjan kautta. Seurauksena oli 3000 ihmisen kääntymys ja kasteen ottaminen (Apt. 2:6,41). Herätys jatkui Kauniin Portin luona kerjänneen ramman parantumisihmeen seurauksena (Apt. 3:6,11-12, 4:4) Pyhän Hengen suorittama ihme oli vastaansanomaton. Vastustajatkin totesivat: ”että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme…emmekä me voi sitä kieltää” (Apt. 4:16).

Apostolit ymmärsivät Pyhän Hengen lahjojen merkityksen. He rukoilivat rohkeutta puhua sanaa ja lisäsivät: ”ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta” (Apt. 4:29-30). Jumala hyväksyi tämän rukouksen ja he kaikki tulivat Pyhällä Hengellä täytetyiksi yhdessä hetkessä.

Kuuluuko tämä myös meidän aikaamme? Raamattu sanoo: ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iamkaikkisesti” (Hebr. 13:8) ja ”minä Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama” (Jes. 41:4).

Lopuksi on muistettava, että Pyhä Henki on 1) Totuuden Henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13). 2) Pyhä Henki todistaa vahvistaen evankeliumin sanan sitä seuraavien merkkien kautta (Mark. 16:20) ja 3) Epäaitoa ei tule hyväksyä. Armolahjojen tulee olla todellista Pyhän Hengen vaikutusta.

Pauli Rahkonen, tiivistelmä kesäjuhlien raamattutunnista